NL / EN
-

Kwalitatief en voldoende irrigatiewater is voor de glastuinbouwsector een cruciale productiefactor. De verwachting is dat de watervraag in de groenteteelt de aankomende jaren verder zal toenemen door klimaatsverandering en intensiveringen van de teelten. Om deze watervraag in te vullen wordt met belangstelling gekeken naar diverse alternatieve waterbronnen zoals, water afkomstig van verharde oppervlakte andere dan het serre dak, water uit voedselverwerkende industrie, oppervlaktewater, etc. maar ook restwaterstromen die op de bedrijven worden geproduceerd zoals condenswater van warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties en terugspoelwater van filtratiesystemen. Het aanwenden van deze waterbronnen werpt een aantal complexe vragen op rond de impact van de kwaliteit van dit alternatieve water op het gewas en dit op korte maar ook langere termijn omwille van het circulair gebruik van dit water. Bovendien is het ook niet gekend welke de benodigde zuiveringsstappen zijn en kan de economische haalbaarheid van de inzet van deze bronnen niet altijd gepast ingeschat worden.

In het kader van dit project monitoren en begeleiden we telers die alternatieve waterbronnen (willen) gebruiken. Mogelijke waterbronnen zijn bijvoorbeeld het gebruik van WKK-condenswater,  het water van selectieve natrium verwijderingstechnieken, het terugspoelwater van filtratiesystemen, oppervlaktewater of hemelwater van oppervlakte andere dan een serre dak. 

Bent u als teler geïnteresseerd in het gebruik van alternatieve waterbronnen op uw bedrijf? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Contactpersoon: Brecht Van den Steen

Interesse in opvolging?

Indien u interesse heeft in de opvolging van uw gebruik van alternatieve waterbronnen, schrijf u dan in via onderstaande link.

Wanneer u geïnteresseerd bent om in de toekomst alternatieve waterbronnen of gepaste zuiveringstechnieken in te zetten op uw bedrijf, kan u ook de projectpartners contacteren via onderstaande link.

 

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.