NL

Aardbei

In de Noorderkempen is een bijna jaarrondproductie van aardbeien mogelijk door het combineren van teeltsystemen en het inkoelen van aardbeiplanten. Het aardbeionderzoek op Proefcentrum Hoogstraten situeert zich in alle teeltsystemen die vandaag de dag gangbaar zijn en sluit bijgevolg nauw aan bij de praktijk. Onderzoek gebeurt zowel in substraat- als in vollegrondsteelten, al dan niet beschermd met tunnels, plastiek of glazen serres. Het aardbeionderzoek heeft in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie tot de huidige gespecialiseerde aardbeienteelt (klik hier voor het overzicht) en zal naar de toekomst toe blijven nagaan hoe de teelt verder kan worden geoptimaliseerd.

Het onderzoek kan ingedeeld worden in verschillende thema’s:

rassenNieuwe selecties en rassen van veredelingsbedrijven uit verschillende landen worden uitgetest in onze teeltsystemen en klimatologische omstandigheden. Het rassenonderzoek doorloopt 4 niveaus. Dit gaat van kennismaking met het ras in een screening, over bepaling van productiemogelijkheden en kwaliteitskenmerken tot toewijzing met optimalisering in bepaalde teeltsystemen. Uiteindelijk worden de geselecteerde rassen uitgeprobeerd en opgevolgd bij telers. Op die manier wordt getracht nieuwe rassen gemakkelijker ingang te laten vinden in praktijk. Meer informatie omtrent nieuwe rassen kan u terugvinden op onze rassenfiches.

Proeven binnen teelttechniek maken de verdere optimalisatie van een teelt met een bepaald ras mogelijk. De juiste plantdichtheid, een aangepaste voedingsgift of een vervroegde stek- of rooidatum kunnen de prestatie van de planten drastisch veranderen. Het juiste planttype voor een bepaalde teelt en een goede plantkwaliteit is essentieel voor een succesvolle productie. Ook kunnen weersomstandigheden aanzetten tot bepaalde verbeterende ingrepen. Zo kunnen teelttechnische maatregelen om te komen tot een evenwichtige plantbalans interessant zijn voor de verdere ontwikkeling van het gewas om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

aardbei4In de bestrijding van ziekten en plagen waar de aardbeienteelt mee te kampen heeft, zoekt het centrum naar optimale en duurzame bestrijdingsstrategieën. Naast chemische behandelingen komt de zoektocht naar biologische oplossingen meer op. Zo worden roofmijten gebruikt tegen schadelijke insecten als trips en spint, sluipwespen tegen de verschillende soorten bladluis en gunstige bodemschimmels tegen wortelziektes. Ook de mogelijkheden van biologische gewasbeschermingsmiddelen worden onderzocht en getracht in te passen in conventionele bestrijdingsstrategieën. Op die manier wordt getracht op een duurzame manier de ziekten en plagen te controleren en de residuen te verlagen.

Bij stoken en koelen wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik en zo min mogelijk verbruik van energie om een duurzame teelt te verkrijgen en de hoge kosten die de teelt met zich meebrengt te drukken. De optimale manier van schermen en zelfs het gebruik van een vast foliescherm maakt dat zoveel mogelijk warmte in het voorjaar in het gewas gehouden wordt.

Daarnaast heeft de aardbeiteelt nood aan water van hoge kwaliteit. Opvang van regenwater en hergebruik van drainwater met behulp van ontsmetting zijn een verplichting in een duurzame aardbeiteelt. Opvang en hergebruik van water op stellingen zijn op de moderne bedrijven gangbaar voorzien. Trayvelden worden bij de opkweek overvloedig beregend,  dus duurzaam omspringen met water is essentieel waartoe het onderzoek een bijdrage levert.

aardbei5Nieuwe teeltsystemen en -technologieën worden bestudeerd om de gespecialiseerde aardbeienteelt verder te optimaliseren. Proeven maken duidelijk of dergelijke technologieën een meerwaarde kunnen bieden in de huidige teelt. Het wegvallen van de gloeilampen in de cyclische belichting in het voorjaar (stuurlicht) betekende een ingang voor de LED-belichting in de teelt. Ook het nagaan van de mogelijkheden van assimilatiebelichting maakt deel uit van het onderzoek.

Binnen het onderzoek betreffende bemesting proberen we de ideale plantontwikkeling te realiseren of gangbare bemestingsmethoden op het trayveld aan te vullen of te vervangen door meer duurzame methodes. In deze opkweekfase staat plantkwaliteit uiteraard centraal. Verschillende soorten compost inmengen in het substraat of de bodem kan resulteren in een betere structuur en de planten voorzien van voedingsstoffen mits voldoende microbieel leven. Ook het uitproberen van nieuwe substraten resulteert in een aangepaste gift van nutriënten en water.

Met behulp van bloemknoponderzoek is het mogelijk de plantstructuur te bepalen. Deze techniek maakt het mogelijk om de  plantkwaliteit na te gaan. In het aardbeionderzoek biedt deze techniek een hulp om te bekijken welke impact bepaalde teelttechnieken, bemestingsstrategieën of andere ingrepen hebben op bloemaanleg, bloemontwikkeling en plantkwaliteit. Op die manier wordt meer inzicht verkregen in de groei van de aardbeienplant en hoe deze groei beïnvloed wordt door de uitgevoerde ingrepen.

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.