NL / EN
-

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap concreet vorm te geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis binnen de zo kortst mogelijke termijn te genereren en te delen binnen de telers-community. Het project is gericht op het ontwikkelen van een 1ste case van participatieve vorm van kennisontwikkeling binnen de groenten voor de versmarkt. Door de veelheid aan informatie op het terrein op een gestructureerde manier te verzamelen en toegankelijk te maken, kunnen telers sneller stappen vooruit zetten. We willen binnen deze operationele groep een uniforme methodiek ontwikkelen voor participatieve rassenevaluatie in groenten bestemd voor de versmarkt. Dit doen we vanuit 4 cases, namelijk: telersevaluatie van nieuwe rassen tomaat, komkommer, prei en courgette. Deze eerste case zal de inspiratie en de methodiek aanleveren om rond heel wat andere thema’s en praktijken en in heel wat andere teelten kennis te verzamelen op een participatieve, co-creatieve manier. Hierbij komen de praktijkcentra en de telers tot een nieuwe vorm van samenwerking en ervaren de telers de kracht van onderlinge samenwerking om snel tot nieuwe, onderbouwde inzichten te komen, op basis waarvan de bedrijfsstrategie kan bijgestuurd worden

Informatie over rassen in praktijksituaties is momenteel niet of slechts fragmentarisch beschikbaar. Door het Care4Growing-platform uit te bouwen met een applicatie waarin deze data op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier op te slaan, worden deze data beter toegankelijk. Door de applicatie te integreren in een bestaand platform, wordt tevens gegarandeerd dat deze data niet enkel tijdens, maar ook na afloop van het project beschikbaar blijven. Het gebruikswaarde onderzoek aan de praktijkcentra vormt de basis voor de keuze van rassen die worden toegelaten tot de Flandria-segmenten. Gezien de impact van externe factoren, zoals klimaatomstandigheden, variatie tussen jaren of teeltcondities, is het van belang dat deze keuze gebaseerd is op een zo breed mogelijk scala van condities. Dit verhoogt de valabiliteit van de selectie in de praktijk. Een uitbreiding van de resultaten verzameld op de praktijkcentra met informatie uit praktijkbedrijven betekent daarom een belangrijke meerwaarde.

Projecttype: Operationele groep
Contactpersoon: Julie Moelants

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.