NL / EN
-

De transitie van de Vlaamse glastuinbouw naar full led-belichting creëert innovaties en nieuwe kansen voor een gerichtere plantsturing, brede efficiëntiewinst en groter productiepotentieel. Ondanks de grote adaptatiebereidheid in de sector en de beschikbare technologie, gebeurt de overstap maar langzaam. Het ontbreekt de telers aan kennis over een optimale lichtstrategie voor een rendabele teelt onder led en de competentie om een juiste investeringsbeslissing te kunnen maken. De sterke verbreding van het aantal led-belichtingsfirma’s en nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een breed en divers aanbod van belichtingsarmaturen, spectra, belichtingsstrategieën en hieruit volgende combinaties. Door de snelle evolutie is het voor de teler niet evident om doordachte bedrijfskeuzes te maken die een overstap naar full led mogelijk maken. Daarnaast is het met de huidige assimilatiebelichting (= spectrum in het PAR-licht) onvoldoende interessant om een overstap naar full led te maken omdat de lichtefficiëntie onvoldoende interessant is.

Recent (praktijk)onderzoek wijst steeds duidelijker op het belang van verrood (FR, 700 – 800 nm) als stuurlicht naast assimilatiebelichting. Verrood stimuleert plantfysiologische processen die plantarchitectuur, assimilatentransport en bloei-inductie sturen. Door diepere inzichten te verwerven, zal dit project onderbouwde strategieën ontwikkelen die de huidige ‘trial and error’-aanpak overstijgen. Dit zal leiden tot de implementatie van full led en led-innovaties accelereren. De globale doelstelling van dit project is de transitie van belichte teelten naar full led-belichtingssystemen te versnellen. LED FR wil het transitieproces stimuleren door een tweeledige aanpak: via een interactief lichtplatform ontwikkelen telers de benodigde competenties om een juiste investeringsbeslissing te nemen en de (door het project) ontwikkelde lichtstrategieën te kunnen implementeren. Daarbij vormt het onderzoek naar het stuurlicht verrood de hefboom om een optimaal teeltsysteem onder full led te realiseren.

Projectnummer: HBC.2020.3207
Projecttype: LA-Traject 

Contactpersoon: Julie Moelants

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.