NL / EN
-

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Met het project GLITCH zetten we daarom in op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.
GLITCH zette in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Ondernemers in de glastuinbouwsector ervaren namelijk dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten. GLITCH heeft daarom meerdere workshops en overlegmomenten georganiseerd waarbij verschillende partijen rond de tafel gaan zitten om tot een praktijkklare technologie te komen. Door intense samenwerking geloven de 13 Vlaamse en Nederlandse partners er in om tot concrete innovaties te komen met een duidelijke invloed op CO2-reductie. Op deze manier willen we actief bijdragen aan een duurzame sector.

De doelstelling van GLITCH is het ondersteunen van de glastuinbouwsector bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiënte en klimaatneutrale technieken. Aan de hand van concrete demonstraties en overleg met partners uit de bedrijfskolom zullen co-creatie trajecten gemanaged worden. Hiermee realiseren we cross-overs tussen de glastuinbouw en de hightech sector. We doen dit met diverse thema’s rond energiegebruik in de teelt van tomaat, sla, komkommer, aardbei en paprika.

De concrete innovatietrajecten zijn:

  • Energie-efficiënte belichtingstechnieken, zoals meerlagenteelt in aardbeien
  • Energie-efficiënte teeltsystemen, zoals tomatenteelt onder LED belichting
  • Efficiëntere benutting van laagwaardige warmte
  • Gebruik van CO2 uit rookgassen met behoud van luchtkwaliteit in de kas
  • Energy balancing dag- en nachtschermen in de paprikateelt, mogelijk gemaakt mits de ontwikkeling van een dampwarmtepomp voor actieve ontvochtiging
  • Teeltproef klimaatneutrale kas

Projecttype: Interreg Vlaanderen-Nederland
Contactpersoon: Marlies Huysmans en Maarten Hofkens

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.