NL / EN
-

De landbouwsector vangt een aanzienlijk aandeel hemelwater op dat wordt gebruikt voor de irrigatie van de teelten. Door de toenemende droogte, wordt er meer en meer geïnvesteerd in grotere private hemelwateropslag dat wordt gebruikt voor eigen gebruik. Vaak worden foliebassins ingezet dat echt water vasthoudt. Het nadeel van deze foliebassins is dat er geen infiltratie mogelijk is bij hogere waterstanden. Bassins worden vaak uitgerust met een overloop, waardoor teveel aan hemelwater in de bassin kan worden afgevoerd. Deze laatste kan tijdelijk een verhoogde druk op het oppervlaktewatersysteem geven. Het verhogen van de infiltratiecapaciteit kan de druk op het oppervlaktewatersysteem verlagen.

Binnen het demonstratieproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren. Recent werd een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s gepubliceerd door het departement Landbouw en Visserij. Via deze subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur en klimaat gerelateerde investeringen ondersteund worden. Om deze NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die 1 of meerdere van deze NPI’s extra in de verf zetten. Dit project is er één van. 

De focus van het demoproject zal hierbij liggen op:

  • inzicht verwerven in welke infiltratietechnieken er bestaan: open en gesloten systemen
  • peilmetingen van het water om concreet zicht te hebben op de huidige watervoorraad
  • beslissingsondersteuning voor extra wateropslag en dimensionering van het infiltratiesysteem op basis van het WADITO-model. Het WADITO-model berekent de balans tussen waterverbruik en -opslag op een glastuinbouwbedrijf. Daarmee kan dan de optimale grootte van de watervoorraad worden gedimensioneerd
  • en het verspreiden van de verzamelde informatie binnen de sector

VLIF-NPI zijn investeringen die geen directe inkomsten of opbrengsten opleveren, maar wel een grote waarde kunnen hebben op je bedrijf. Voor dergelijke investeringen kan je een steunpercentage van 50 – 100 % krijgen. Het budget van de NPI’s interfereert niet met de klassieke VLIF-steun en ook bedrijven die normaal geen aanspraak maken op VLIF-steun, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor de aanvraag moet je een technisch verantwoordingsdossier opmaken en dien je de aanvraag in via het e-loket. Bij vragen hierrond, aarzel niet ons te contacteren. Meer informatie vind je via volgende link: Niet-productieve investeringssteun | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

 

Fiches van verschillende infiltratietechnieken

Heb je specifieke interesse in het project of wil je voor jouw bedrijf weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan zeker contact op! We informeren je graag verder rond de bevindingen van het demonstratieproject. Heb je al een bepaald infiltratiesysteem aanliggen dat als voorbeeld kan dienen of heb je extra informatie. Laat dit dan zeker ook weten. 

Projecttype: Demoproject Landbouw en Visserij
Contactpersoon: Brecht Van den Steen

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.