NL

PeMaTo - Pest Management Tool voor tomatenteelt

De interesse vanuit de praktijk naar monitoring van plagen in de tomatenteelt neemt elk jaar toe. Monitoring is dan ook de eerste stap naar een residu-armer product en de huidige monitoringsmethodes zijn vaak duur of hebben hun beperkingen. Ook ontbreken momenteel de tools, die helpen te beslissen wanneer wel of juist niet mag worden ingegrepen. Met het PeMaTo project willen we hier verandering in brengen.

Momenteel worden op tomatenbedrijven onder glas voornamelijk witte vlieg en Tuta absoluta gemonitord. De gebruikte methodes verschillen vaak sterk tussen bedrijven, en voor een plaag als spint is er bijvoorbeeld nog geen efficiënte monitoringsmethode voorhanden. Met dit project willen we komen tot een eenvoudig, gestandaardiseerd en goedkoop monitoringssysteem van álle plagen, maar ook van de nuttigen. De nadruk zal liggen op automatisatie, registratie, centralisatie en visualisatie van de data. We brengen in kaart waar en hoeveel organismen er in de serre aanwezig zijn, zodat zeer snel en lokaal kan worden ingegrepen.

Monitoring is één zaak, de interpretatie van al deze data vormt de uitdaging van dit project. De verhouding nuttigen en plagen bepaalt of een plaag onder controle is of niet. Het complexe ecosysteem binnen een serre zal in een veelsoortig populatiemodel gegoten worden. Geen klassiek mathematisch model gebaseerd op louter parameters uit het labo, maar een model op basis van reële veldgegevens. Deze vernieuwende populatie-ecologische aanpak wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met de UA, onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie. De praktijkcentra staan in voor de vertaling van dit theoretisch model naar de praktijk.

Op deze manier zullen aan de hand van de monitoringssgegevens korte termijn voorspellingen kunnen worden gemaakt van de populatiedynamica van plaag en nuttigen, en kan er advies worden geleverd om al dan niet lokaal in te grijpen. Daarnaast zal deze modelmatige aanpak tot nieuwe inzichten leiden in de biologische bestrijding. Uiteindelijk willen we komen tot een interactieve softwaretool, bruikbaar voor de praktijk (teler en/of voorlichter).

Dit IWT-LA traject wordt getrokken door Proefcentrum Hoogstraten (PCH), met als partners het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en Universiteit Antwerpen (UA). Het project wordt gefinancierd door IWT Vlaanderen, LAVA, Boerenbond, Syngenta, Biobest en Cropwatch.

Contactpersoon: Lien Bosmans

Periode: december 2015 - november 2019
Projectnummer: 140948
Projecttype: IWT Landbouwtrajecten

Partners:

         

Financiering:

           

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.