NL

TarOMAAT

Tomaat is zowel naar volume als omzet de grootste productgroep voor de bij het VBT/LAVA aangesloten veilingen en was in 2016 goed voor een omzet van 159 miljoen euro [1]. Het totale productie-areaal in Vlaanderen schommelt rond de 500 ha, waarvan 107 ha belichte teelt in 2016 [44]. Momenteel zijn er 160 Vlaamse tomatentelers actief via de LAVA-veilingen (2016).  Naast het feit dat vruchtkwaliteit deels genetisch bepaald wordt en direct samenhangt met de raskeuze bestaat er een grote variatie in kwaliteit in functie van de toegepaste teeltmaatregelen en seizoeneffecten. Dit leidt tot een grote variatie in de kwaliteit van het aangevoerd product op de veilingen hetgeen een negatief effect heeft op de prijsvorming en het vertrouwen van de consument.  Het globale doel van dit project is het verzekeren van het jaarrond aanbod van kwaliteitsvolle tomaten en het verminderen van de variabiliteit van de kwaliteit doorheen het jaar en binnen een segment. De nadruk ligt op smaak, zonder factoren als productiviteit en andere meer klassieke kwaliteitsattributen buiten beschouwing te laten. 

Dit project combineert toegepast en wetenschappelijk onderzoek om te komen tot enerzijds geoptimaliseerde smaakgerichte teelttechnieken en nieuwe technologieën voor het snel en efficiënt meten van smaak op de werkvloer en anderzijds praktische tools voor een verdergaande valorisatie van deze smaakgerichte teelt- en meettechnieken via het tomatensegmentatieproces en de Flandrialastenboeken. Op het einde van het project worden de volgende KPIs beoogd:  75 unieke bedrijven waar een innovatie wordt opgestart met betrekking tot teelttechniek of kwaliteitscontrole (KP1)  200 implementaties van vernieuwde teelttechnieken of kwaliteitscontroletechnieken voor smaak (KPI2)  3 bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten met betrekking tot het meten van aroma, de uitbreiding naar de verwerkende industrie, en de overdracht naar andere vrucht(groent)en (KPI3)  15 adviezen i.v.m. teeltrichtlijnen verspreid en geïmplementeerd via directe contacten met telers (KPI4)  200 adviezen m.b.t. teeltrichtlijnen verspreid via collectieve kennisverspreiding (KPI5).Periode: 1 september 2018- 31 augustus 2022
Projectpartners: KULeuven, VCBT, PCH, PSKW, PCG
Projecttype: Vlaio Landbouwtraject

Contactpersoon: Lien Bosmans

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.