NL

Statrego

Het projectvoorstel is zodanig opgevat dat op basis van een intensieve monitoring op relevante bedrijven en/of risicoplaatsen informatie wordt aangeleverd over de status van de verschillende doelorganismen in België. In de bestaande wetenschappelijke literatuur wordt ook voor elk organisme gezocht naar bijkomende info omtrent geografische verspreiding, insleeproutes en detectiemogelijkheden, waardplanten, vestigingsgevaar, biologie, monitoringstechnieken, identificatieprotocollen en beheersingsmogelijkheden. De aanwezigheid in België van de insecten P. japonica, T. setosus, A. bungii, P. proximus en een 7-tal niet-Europese Tephritidae (in de fruit- en groententeelt) zal door een intensieve monitoring met verschillende types van vallen en bemonstering van verdacht plantenmateriaal worden bepaald. Ook voor het aaltje M. mali wordt een survey opgezet, in eerste instantie specifiek in olmenbestanden, maar met speciale aandacht voor aanplantingen met bomen uit het vroegere Nederlandse veredelingsprogramma tegen olmenziekte. Bij aanwezigheid worden ook andere waardplanten in de omgeving bemonsterd. Voor de schimmel D. mali wordt een optimale surveytechniek ontwikkeld waaronder een specifieke qPCR. De survey zal gebeuren in de appelteelt op basis van symptomen en ascosporendetectie. Daarnaast wordt de effectiviteit van de in de appelteelt geregistreerde fungiciden tegen D. mali nagegaan evenals de vatbaarheid van de voornaamste appelrassen voor deze schimmel. Bij de survey van het Tomato leaf curl New Delhi virus wordt vooral gefocust op Cucurbitaceae (courgette, komkommer, meloen) en Solanaceae (tomaat, paprika) onder glas. De survey wordt ook gekoppeld aan haarden van de tabakswittevlieg B. tabaci. Dankzij deze aanpak kan de onzekerheid omtrent de status van de verschillende doelorganismen worden uitgeklaard en kan informatie verstrekt worden die onmiddellijk bruikbaar is voor het beleid.   


"STATREGO: Fytosanitair statuut van schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten"
Periode: 1 april 2018 - 31 september 2020
Projectpartners:  ILVO, PCH, PSKW, PC Fruit, CRA-W
Projecttype: FODContactpersoon: Lien Bosmans

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.