NL

RECUPA

RECUPA - Recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing tijdens de opkweek van aardbeiplanten op trayvelden

Partners:
ZLTO (NL) i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten (BE), Waterschap Brabantse Delta (NL), Proefstation voor de Groenteteelt (BE)

Soort project:
Interreg Vlaanderen-Nederland

Duur project:

3 jaar: 1/04/2019 - 28/02/2022

Contactpersoon Proefcentrum Hoogstraten:
Dieter Baets

Korte inhoud:
De grensregio Vlaanderen-Nederland is een regio met een hoge densiteit aan aardbeiproductie. Bij de productie van aardbeiplanten worden deze opgekweekt op een open lucht trayveld dat bestaat uit een oppervlakte bedekt met plastiek. Dit veld is onderhevig aan grote neerslaghoeveelheden die heel wat mogelijkheden bieden om terug herbruikt te worden in de opkweek van aardbeiplanten. Zo heeft het hergebruik van dit water heel wat voordelen:

  • Groot oppervlakte dat kan gebruikt worden voor het opvangen van regenwater.
  • Vermindering van waterbehoefte door hergebruik.
  • Minimale uitspoelling aan nutriënten
  • Verlaagde productiekost door optimaal gebruik van nutriënten.

Het project RECUPA heeft als doel om de waterstroom rond trayvelden te sluiten om de juiste ontsmettingstechnieken te selecteren die deze grote hoeveelheden water kunnen verwerken in openlucht omstandigheden. Op deze manier hoopt RECUPA alle voordelen van een gesloten waterstroom en hergebruik van nutriënten te kunnen optimaliseren en de opgedane kennis te verspreiden naar tuinders, leveranciers van ontsmettingstechnieken en installateurs van trayvelden.

Tijdens het project zullen verschillende ontsmettingstechnieken met elkaar vergeleken worden en wordt een rendements bepaling van deze technieken uitgevoerd. Daarnaast zullen onder andere proeven gedaan worden naar de invloed van de inmenging van een startmeststof in de stekgrond op het hergebruik van drainwater.

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.


Voor een korte introductie kan u volgend youtube filmpje bekijken: RECUPA

  

ERDF subsidie: €0,6 miljoen
Totaal projectbudget: €1,2 miljoen
website Interreg: www.grensregio.eu


Projectresultaten:

Resultaten zullen steeds beschikbaar gesteld via publicaties en info-avonden. Indien vragen aarzel dan niet om de contactpersoon van het project te contaceteren. 

Startevent

Het Startevent op 4 oktober 2019 bij Van Den Avoird Trayplants en Proefcentrum Hoogstraten was succes. Voor een korte samenvatting kan u volgende reportage bekijken: https://youtu.be/cj_WrOTgz8s

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*