NL

DAlTom - Duurzame alternatieven voor ethefon in de tomatenteelt

Om de laatste tomatentrossen van het teeltseizoen versneld te doen afrijpen past men vaak ethefon toe. Het gebruik van ethefon wordt echter meer en meer in vraag gesteld vanwege zijn mogelijke toxiciteit. de mogelijkheid bestaat dat ethefon in de toekomst verboden zal worden. Momenteel zijn er geen alternatieven.

Tomaten die aangeleverd worden op de veiling moeten rijp en van goede kwaliteit zijn. Het rijpingshormoon ethyleen speelt hier een cruciale rol. Ethyleen zorgt voor een toename van lycopeen, vluchtige componenten en suikers en een afname van zuren en hardheid. Tomaten krijgen hierdoor een mooie rode kleur en lekkere smaak. Op het einde van het seizoen verloopt deze natuurlijke afrijping door ethyleen te traag met als gevolg een mindere vruchtkwaliteit. Daarom wordt ethefon toegepast. Het gespoten ethefon wordt door de plant opgenomen en omgezet tot ethyleen dat vervolgens een versnelde afrijping van de vruchten veroorzaakt.

Het toepassen van ethyleen als gas in de serre of de opwekking van de eigen ethyleenproductie door de plant zijn twee mogelijke alternatieven. Ethyleengas kan zowel rechtstreeks verdeeld worden uit gasflessen ofwel ter plaatse gemaakt worden uit ethanol. Het effect van verschillende factoren (onder andere de ethyleenconcentratie, behandelingsduur, omgevingstemperatuur) op de vruchtkwaliteit zal onderzocht worden om te komen tot optimale behandelingscondities. Om een homogene vruchtkwaliteit te bekomen is het belangrijk dat de ethyleenconcentratie uniform is over de hele serre. De verdeling van ethyleen in een aantal serres zal onderzocht en geoptimaliseerd worden met behulp van computersimulaties. ook zal er aandacht gaan naar andere aspecten zoals het verwijderen van ethyleen uit de serre. Het is namelijk mogelijk dat dit een gevolg heeft op de naburige vegetatie of dat er een overdrachtseffect is naar een volgend teeltseizoen .Een ander alternatief is om gebruik te maken van endogeen, door de plant zelf geproduceerd, ethyleen. Wanneer de wortels van tomatenplanten onder stress (bijvoorbeeld zuurstofstress of zoutstress) worden gebracht, produceren zij een stof die later wordt omgezet in ethyleen. Na transport van deze component naar de bovengrondse plantendelen wordt deze omgezet tot ethyleen. Het is niet geweten of deze ethyleenproductie voldoende is om de vruchten op korte termijn te doen afrijpen en of er finaal een goede vruchtkwaliteit wordt bekomen.

In dit IWT-project ‘duurzame alternatieven voor ethefon in de tomatenteelt’ gaat het departement Biosystemen van de KuLeuven op zoek naar valabele alternatieven voor ethefon. Andere partners in het project zijn het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), het Proefstation voorde Groenteteelt (PSKW) en het Proefcentrum Hoogstraten (PCH). Dit project wordt gefinancierd door IWT Vlaanderen, LAVA, Boerenbond, Air Liquide, Air Products, Linde Gas, Praxair, Westfalen, Ysfabriek Strombeek, Environmen-tal Monitoring Systems (EMS) en Restrain.

Contactpersoon: Julie Moelants 

Periode: september 2014 - november 2018
Projectnummer: 135073
Projecttype: IWT Landbouwtraject

Partners:

              

Financiering:

                    

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.