NL

GLITCH

GLITCH - GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen – Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project rondom innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders in de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?

De volgende concrete innovatieprojecten zijn opgenomen:

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen. 
 
Het GLITCH project loopt van 01/05/2018 tot 31/05/2021.

Projectresultaten: 

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Financiering:

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. 

Contactpersoon Proefcentrum Hoogstraten:

Maarten Hofkens (aardbei) en  Wendy Vanlommel (vruchtgroenten)

 

Partners:


Financiering:


Video: Ontwikkeling meerlagen systeem aardbei in de serre

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*