NL

GLITCH

GLITCH - GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech

Partners:
Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.

Soort project:
Interreg Vlaanderen-Nederland

Duur:
1/06/2018 - 31/05/2021

Contactpersoon Proefcentrum Hoogstraten:
Katrijn Stoffels (aardbei) en  Wendy Vanlommel (vruchtgroenten)

Korte inhoud:
Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen – Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: Hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders doorheen de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme  innovatie komen?

Volgende concrete innovatieprojecten die klimaat efficiënt of neutraal zijn, zijn opgenomen:

   • Energie-efficiënte belichtingstechnieken in tomaat en sla
   • Energie-efficiënte teeltsystemen in aardbei en komkommer
   • Benutting van laagwaardige warmte
   • Gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit
   • Plasmatechnologie voor energie-efficiënte stikstofproductie
   • Energy-balancing dagschermen
   • Energy-balancing nachtschermen
   • Ontwikkeling dampwarmtepomp voor ontvochtiging

 

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en, bij uitbreiding, bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.


Partners:


Financiering:


Projectnummer: 0400
ERDF subsidie: €2,15 miljoen
Totaal projectbudget: €4,31 miljoen
website Interreg: www.grensregio.eu
Website project: www.glitch-innovatie.eu

Projectresultaten:
Resultaten zullen steeds beschikbaar gesteld worden via de Nieuwsbrief. Inschrijven kan via https://glitch-innovatie.eu/#newsletter. 

Video: Ontwikkeling meerlagen systeem aardbei in de serre

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*