NL

GlaWIno

Demonstratieproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren!

Recent werd een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet productieve investeringssteun) gepubliceerd door het departement Landbouw en Visserij. Via deze subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur en klimaat gerelateerde investeringen ondersteund worden. Om deze NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die 1 of meerdere van deze NPI’s extra in de verf zetten. Eén van deze projecten is het demonstratieproject GlaWInO: Glastuinbouw Water Infiltratie en Opslag, een project dat ingaat op de optimalisatie van wateropslag en waterinfiltratie op glastuinbouwbedrijven.

De focus van het demoproject zal hierbij liggen op:

  • inzicht verwerven in welke infiltratietechnieken er bestaan: open en gesloten systemen;
  • peilmetingen van het water om concreet zicht te hebben op de huidige watervoorraad;
  • beslissingsondersteuning voor extra wateropslag en dimensionering van het infiltratiesysteem op basis van het WADITO-model. Het WADITO-model berekent de balans tussen waterverbruik en -opslag op een glastuinbouwbedrijf. Daarmee kan dan de optimale grootte van de watervoorraad worden gedimensioneerd;
  • en het verspreiden van de verzamelde informatie binnen de sector.

Waterbekkens (met ecologische inrichting) en infiltratiesystemen staan op de nieuwe NPI-lijst, wat betekent dat je hiervoor als landbouwer financiële ondersteuning kan krijgen. Voor dit demonstratieproject werken we samen met het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Inagro.

Werkpakketten: Het project is onderverdeeld in 5 werkpakketten:

  1. Infiltratietechnieken in kaart brengen: Binnen dit werkpakket is het doel om inzicht te krijgen in welke infiltratietechnieken er bestaan, de voor- en nadelen, toepasbaarheid in de glastuinbouw … Dit wordt uitgewerkt in concrete fiches. Daarbij zijn we ook opzoek naar concrete, alreeds bestaande voorbeelden. Ligt er een goed werkend infiltratiesysteem aan op je bedrijf? Laat het ons dan zeker weten! We werken graag verder op jullie ervaring!

  2. Praktische implementatie van infiltratieprincipes: Op basis van het WADITO-model kijken we hoe je het infiltratiesysteem moet dimensioneren om zoveel mogelijk overtollig water te laten infiltreren en verliezen te beperken.

  3. Peilsturing foliebassins: Op basis van peilmetingen van de waterstand in het waterbassin, het ingeschatte waterverbruik op basis van het WADITO-model en verwachte neerslag (op basis van jaargemiddelden) zullen we bepalen hoeveel extra water je naar de opslag moet sturen (afkomstig van andere waterbronnen) om voldoende water beschikbaar te hebben. Ook kijken we naar wat het effect hiervan kan zijn op de overloopfrequentie van het bassin.

  4. Begeleidingen: Elke partner zal concrete begeleidingsdossiers opmaken. Dit houdt in dat een hands-on bedrijfsbezoek plaatsvindt. Daarbij dimensioneren we het optimale infiltratieoppervlakte, zetten we verschillende infiltratiesystemen tegenover elkaar en maken we een dossier op ter ondersteuning van een aanvraag voor VLIF-NPI-middelen.

  5. Communicatie: Over het project zullen we uitvoerig communiceren. Indien je interesse hebt in het project, volg dit dan zeker op! Er komen infosessies, we verzamelen fotomateriaal en we publiceren nieuwsberichten. Heb je hierrond zelf nog extra informatie, dan is deze meer dan welkom!

 

Hoe zit dat met VLIF-NPI? 
Recent werd een uitgebreide lijst met niet-productieve investeringen gelanceerd. Dit zijn investeringen die geen directe inkomsten of opbrengsten opleveren, maar wel een grote waarde kunnen hebben op je bedrijf. Voor dergelijke investeringen kan je een steunpercentage van 50 – 100 % krijgen. Het budget van de NPI’s interfereert niet met de klassieke VLIF-steun en ook bedrijven die normaal geen aanspraak maken op VLIF-steun, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor de aanvraag moet je een technisch verantwoordingsdossier opmaken en dien je de aanvraag in via het e-loket. Bij vragen hierrond, aarzel niet ons te contacteren. Meer informatie vind je via volgende link: Niet-productieve investeringssteun | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

 Meer weten of heb je concrete info?

Heb je specifieke interesse in het project of wil je voor jouw bedrijf weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan zeker contact op! We informeren je graag verder rond de bevindingen van het demonstratieproject. Heb je al een bepaald infiltratiesysteem aanliggen dat als voorbeeld kan dienen of heb je extra informatie. Laat dit dan zeker ook weten. 

contact PCH: lotte.similon@proefcentrum.be 

 

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.