NL

S.O.Spuistroom

Dit demonstratieproject wil telers binnen de grondloze groenten- en sierteelt onder bescherming opnieuw bewust maken van de impact van de lozing van spuistroom op de kwaliteit van het oppervlaktewater én het milieu. Bij lozing op oppervlaktewater leidt dit geregeld tot aanzienlijke overschrijdingen van de Europese nitraatrichtlijn, maar ook plaatselijk tot de overschrijdingen in de waterloop van de PNEC en MAC waarden. Telers zijn zich hiervan nog steeds onvoldoende bewust. MAP5 legt op dat spuistroom op milieukundig verantwoorde wijze dient afgezet te worden door deze bijvoorbeeld op grasland te spreiden of door een erkend verwerker te laten ophalen. In de praktijk stellen we vast dat telers zich onvoldoende op deze mogelijkheden beroepen en de spuistroom alsnog in het oppervlaktewater terechtkomt.  

 S.O.Spuistroom wil telers vertrouwd maken met de bredere waaier aan zuiveringstechnologieën die momenteel beschikbaar zijn én hen aan de hand van technologiefiches de nodige informatie verschaffen om het potentieel voor hun bedrijf in te schatten. Hierbij beoogt S.O.Spuistroom telers vooruitstrevende technologieën aan te bieden. Een voorbeeld hiervan vormt de demo met de SURunit van Optima Agrik. Deze installaties verwijdert niet enkel stikstof en fosfor maar zou ook toelaten deze nutriënten opnieuw te genereren én op bedrijfsniveau te gebruiken. Bijkomend wordt gekeken hoe deze zuiveringstechnologieën gecombineerd kunnen worden aan de commercieel beschikbare technologieën voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verder te laten verbeteren zoals aangegeven door de Europese Kaderrichtlijn Water.  

 S.O.Spuistroom zal de verschillende zuiveringstechnologieën financieel doorrekenen op basis van een aantal bedrijfsvoorbeelden om de rendabiliteit ervan te bepalen. Hierbij zal de vergelijking gemaakt worden tussen mobiele en vaste installaties. In de berekeningen zal de restwaarde van spuistroom mee in rekening gebracht worden, iets wat telers nu vaak over het hoofd zien. Maar dit project gaat nog een stap verder. Via de adviesdienst S.O.Spuistroom ondersteunt dit project telers bij het zoeken naar korte maar ook lange termijn oplossingen in geval van spuistroomproductie. Zo beoogt S.O.Spuistroom op korte termijn het aantal vastgestelde lozingen te reduceren.  

 


Periode: 1 januari 2018- 31 december 2019
Projectpartners: PSKW, PCH, PCS, Inagro
Projecttype: Demonstratieproject

 

Contactpersoon: Lien Bosmans

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.