NL

Bioremediatie Oost

Het Dep LV demoproject "Bioremediatie-Oost" heeft twee doelstellingen: Land- en tuinbouwers verder bewust maken van het belang van het vermijden van puntvervuilingen en hen stimuleren en ondersteunen bij de aanleg van een biozuiveringssysteem voor de verwerking van restwater van het spuittoestel op het bedrijf.

Door puntvervuilingen komen er gewasbeschermingsmiddelen  in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor worden er plaatselijk normen overschreden. Dit is nefast voor de waterkwaliteit en op termijn kan een blijvende overschrijding leiden tot een verbod op die wel bepaalde actieve stoffen. Door gebruik te maken van een vul en spoelplaats, kan al het rest- en spoelwater verzameld worden waarna dit restwater gezuivert kan worden met behulp van bv. een biofilter, een fytobak ... . Om u te helpen welke installatie het beste op uw bedrijf past en hoe deze installatie te maken is er een praktische brochure opgesteld (zie bijlage). Daarnaast zijn er 2 filmpjes waarin gedemonstreerd wordt hoe je een biofilter en fytobak kan maken.

 

                                                                                                            

Periode: maart 2014 - maart 2016

Projectnummer:
Projecttype: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

Partners:

               

Financiering:

    

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*