NL

Beheersing van Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt

Tuta absoluta (T. absoluta) is een plaag die zich sinds 2009 tijd verspreid heeft in grote delen van Europa en ook in Vlaanderen is opgedoken. De rupsen van deze mineermot maken mijngangen in de bladeren van de tomatenplant, maar tasten ook de stengels, kroontjes en vruchten aan. De aangetaste tomaten zijn niet verkoopbaar en de schade aan de vegetatieve delen van de planten leidt tot kwaliteits- en productieverlaging. De praktijk leert dat T. absoluta in de tomatenteelt in Zuid-Amerika en Zuid-Europa een ware ravage kan aanrichten. Gezien de snelle en algemene verspreiding in nagenoeg alle productiegebieden van tomaat in Vlaanderen is de vrees dat de rupsen van deze mineermot ook in de Vlaamse tomatenteelt aanleiding zullen geven tot ernstige schade.

De chemische bestrijding van T. absoluta is moeilijk en niet efficiënt, enerzijds omwille van de resistentie die T. absoluta al ontwikkeld heeft tegen verschillende insecticiden, en anderzijds ook omdat een groot deel van de ontwikkeling van het insect zich afspeelt in de plant of in de bodem, waar het insect moeilijk of niet bereikbaar is voor de meeste middelen. Bovendien is deze werkwijze niet in lijn met de reguliere biologische bestrijding en de Europese richtlijnen rond duurzame teelt. Verder zijn een aantal van de T.absoluta middelen niet compatibel met de door ons voor andere plagen gebruikte natuurlijke vijanden of zijn de neveneffecten van deze middelen niet of onvoldoende gekend. Het is dus van het allergrootste belang dat er een efficiënt biologisch bestrijdingssysteem voor T.absoluta wordt ontwikkeld om deze plaag onder controle te houden, de opbrengstverliezen te beperken en bovendien de biologische bestrijding van de andere plagen niet in het gevaar te brengen. De hoofddoelstelling van het project is dan ook het ontwikkelen van een duurzame, biologisch gebaseerde beheersstrategie van T. absoluta, die toepasbaar is in de Vlaamse tomatenteelt.

Dit project wordt getrokken door het Proefstation voor de Groenteteelt (PSWK) in samenwerking met Proefcentrum Hoogstraten (PCH), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en UGent. De financiële partners zijn IWT Vlaanderen, LAVA, Bayer, Dupont, Dow, Syngenta, Biobest en Koppert.

Periode: november 2011 - oktober 2015
Projectnummer: 100888
Project type: IWT Landbouwtraject

Partners:

             

Financiering:

                   

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.