NL

Overzicht aardbei

Jaar Thema Proeftitel
2020 Rassengeschiktheid Screening - junidragers in vroege stook onder glas
2020 Rassengeschiktheid Screening - junidragers in voorjaar heuvelserre
2020 Rassengeschiktheid Screening - junidragers in najaar heuvelserre
2020 Rassengeschiktheid Screening - junidragers in najaar onder glas
2020 Rassengeschiktheid Screening - doordragers UC Davis op overkapte stellingen
2020 Rassengeschiktheid Screening - doordragers op overkapte stellingen
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in winterteelt
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in voorjaar onder glas
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in doorteelt onder glas
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in voorjaar heuvelserre
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in vollegrond beschermd
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in najaar heuvelserre
2020 Rassengeschiktheid Junidragers in najaar onder glas
2020 Rassengeschiktheid Doordragers in heuvelserre
2020 Rassengeschiktheid Doordragers op overkapte stellingen
2020 Teelttechniek Sonsation - herkomst tray
2020 Teelttechniek Sonsation - vervroegen rooidatum trayveld
2020 Teelttechniek Sonsation - plantdichtheid voorjaar glas
2020 Teelttechniek Limalexia - plantdatum in najaar en doorteelt
2020 Teelttechniek Sonsation - plantdatum in najaar en doorteelt
2020 Teelttechniek Sonsation - plantdichtheid in najaar en doorteelt
2020 Teelttechniek Frequentie drainstaal op trayveld met hergebruik
2020 Teelttechniek Malling Champion - trossnoei in 2e piek
2020 Teeltsystemen Assimilatiebelichting in winterteelt
2020 Teeltsystemen Meerlagenteelt voorjaar onder glas
2020 Teeltsystemen Rijafstand doordragers op hijsbare goten
2020 Teeltsystemen Murano - plantdichtheid op hijsbare goten
2020 Teeltsystemen Meerlagenteelt najaar onder glas
2020 IPM Effect LED spectrum op biologie
2020 IPM Sonata - grovere potgrond ter preventie wortelziektes
2020 IPM Sonata & Sonsation - reductie in Phytophthora behandelingen opkweek
2020 IPM Validatie UV-C IPM strategie in voorjaar heuvelserre
2020 IPM Biologische spintbestrijding op trayveld
2020 IPM Neveneffect spuiten trayveld op vestiging roofmijten productieteelt
2020 IPM Neveneffect spuiten op populatie roofmijten
2020 IPM Screening middelen witziekte
2020 IPM Plantsauna voor najaar heuvelserre
2020 IPM IPM strategie witziekte
2020 IPM Inkorten donkerperiode na UV-C behandeling
2020 IPM Vervroegen UV-C behandelingen in voornacht
2020 IPM Screening middelen Mucor
2020 IPM Sonata - bestrijding P. cactorum
2020 IPM Elsanta - bestrijding P. cactorum
2020 IPM Elsanta - gevoeligheid voor wortelziekten
2020 IPM Sonata - gevoeligheid voor wortelziekten
2020 IPM Malling Centenary - gevoeligheid voor wortelziekten
2020 IPM Ontsmettingstechniek drain trayveld
2020 IPM H2O2 ontsmetting trayveld
2020 IPM Plantsauna voor najaar glas
2020 IPM Reductie chemie bij gebruik van biochar en chitine
2020 IPM Monitoring IPM strategie in diverse teeltsystemen
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Sonata & Sonsation - bemesting in verduisterde opkweek
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Sonsation - bemesting in opkweek
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Sonata - bemesting in opkweek
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Voedingsschema bij nieuwe junidragers
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Minimale CRF voor aanslag stek bij hergebruik drain
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Bloemknoponderzoek als leidraad bemesting opkweek
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Murano - PT-Mix en Terra-Fertiel in heuvelserre
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Murano - bepalen timing efficiënte bemesting in opkweek
2020 Bodemzorg en plantenvoeding Effect biochar en chitine op bemesting
2020 Kwaliteit en bewaring Verduisteren plantgoed voor belichte winterteelt
2020 Kwaliteit en bewaring Sonata & Sonsation - suikerreserves voor winterteelt
2020 Kwaliteit en bewaring Sonsation - koudebehoefte
2020 Kwaliteit en bewaring Limalexia - koudebehoefte
2020 Kwaliteit en bewaring ULO bewaring trayplanten extra lange bewaring
2020 Firma Meiosis koudebehoefte Malling Allure
2020 Firma NIAB-EMR koudebehoefte Malling Vitality
2020 Firma BVB Substrates substraten in doorteelt
2020 Firma Genson Elsanta
2020 Firma Chemours mulchfolie
2020 Firma Certis witziekte
2020 Firma Ecostyle Mucor
2020 Firma DCM Botrytis
2020 Firma Ecostyle Botrytis
2020 Firma Soiltech biostimulanten
2020 Firma Kelpak biostimulant
2020 Projecten EIP Plant voor een klant
2020 Projecten Interreg NWE UV-ROBOT
2020 Projecten Vlaio LA Risicover
2020 Projecten Baerkraft
2020 Projecten Interreg 2 Seas Horti-BlueC
2020 Projecten Interreg VL-NL GLITCH
2020 Projecten Interreg VL-NL RECUPA
2019 Rassen Screening vroege stook onder glas
2019 Rassen Screening voorjaar in heuvelserre
2019 Rassen Screening zomer onder glas
2019 Rassen Screening doordragers op overkapte stellingen
2019 Rassen Screening najaar in heuvelserre
2019 Rassen Verduisterde planten in belicht voorjaar onder glas
2019 Rassen Vroege stook onder glas
2019 Rassen Voorjaar onder glas
2019 Rassen Najaar en doorteelt onder glas
2019 Rassen Augustusplanting vollegrond in tunnels
2019 Rassen Voorjaar in heuvelserre
2019 Rassen Zomer onder glas
2019 Rassen Doordrager op overkapte stelling
2019 Rassen Doordrager in heuvelserre
2019 Rassen Najaar in heuvelserre
2019 Rassen Najaar onder glas
2019 Teelttechniek Clery - stekdatum met frigo-B
2019 Teelttechniek Sonata - stekdatum met verduisterde frigo-B
2019 Teelttechniek Sonsation - Herkomst tray
2019 Teelttechniek Sonsation - vervroegen rooidatum trayveld
2019 Teelttechniek Forceren junidragers in vroege stook glas
2019 Teelttechniek Malling Centenary - Regalis Plus in opkweek
2019 Teelttechniek Malling Centenary - stekdatum met frigo-B
2019 Teelttechniek Malling Champion - Warme opkweek van plug
2019 Teelttechniek Murano - verschuiven zomerpiek
2019 Teelttechniek Murano - continue oogst met planttypes
2019 Teelttechniek Verity - profiteren van dormantie
2019 Technologieën Optimalisatie lichtniveau LED in winter
2019 Technologieën Optimalisatie lichtniveau SON-T verduisterd plantgoed vroeg voorjaar
2019 Technologieën Meerlagenteelt in zomer glas
2019 Technologieën Meerlagenteelt in najaar glas
2019 Technologieën Planttype doordrager op hijsbare goten
2019 Technologieën Rijafstand en rassen doordragers op hijsbare goten
2019 Technologieën Zweetdarm als watergift trayveld
2019 Ziekten en plagen Grovere potgrond als preventie Phtyophthora
2019 Ziekten en plagen Verhoogde trayplaten tegen Phytophthora
2019 Ziekten en plagen Preventie P. cactorum
2019 Ziekten en plagen Stuurlicht en biologie
2019 Ziekten en plagen Biologische bestrijding witte vlieg in voorjaar
2019 Ziekten en plagen Biologische bestrijding witte vlieg in najaar
2019 Ziekten en plagen Neveneffect spuiten trayveld op roofmijten productieteelt
2019 Ziekten en plagen Neveneffect spuiten op roofmijten
2019 Ziekten en plagen Wachttijd strooien roofmijten na spuiten
2019 Ziekten en plagen UV-C en chemische gewasbescherming
2019 Ziekten en plagen UV-C en spint, trips en witziekte in doorteelt
2019 Ziekten en plagen UV-C en Botrytis
2019 Ziekten en plagen UV-C tegen witziekte in combi met biologische middelen
2019 Ziekten en plagen IPM strategie vergeleken met chemische strategie
2019 Ziekten en plagen Biostimulanten in substraat als vervanging chemie
2019 Ziekten en plagen Bestrijding witziekte
2019 Ziekten en plagen Murano - irrigatie tijdens voortrekken en Phytophthora
2019 Ziekten en plagen Murano - duurzaam substraat met doordrager
2019 Bemesting Clery - bemesting in opkweek frigo-B
2019 Bemesting Sonata - bemesting in opkweek
2019 Bemesting Sonata & Sonsation - bemesting opkweek verduisterde tray
2019 Bemesting Sonsation - verschillende voedingsschema's
2019 Bemesting Sonsation - bemesting in opkweek
2019 Bemesting Malling Centenary - bemesting in opkweek
2019 Bemesting Malling Centenary - bemesting opkweek frigo-B
2019 Bemesting Magnum - bemesting in opkweek
2019 Bemesting FF1503 - lichte of zware opkweek tray
2019 Bemesting Malling Allure - lichte of zware opkweek tray
2019 Bemesting Limalexia - lichte of zware opkweek tray
2019 Bemesting Elsanta - bemesting vollegrond volgens KNS-tabel
2019 Bemesting Kelpak als bladmeststof Murano
2019 Bemesting Bloemknoponderzoek als leidraad bemesting in opkweek
2019 Bemesting Aanpassing bemesting op biochar en chitine in substraat
2019 Kwaliteit en bewaring Sonsation - koudebehoefte
2019 Kwaliteit en bewaring Malling Centenary - koudebehoefte
2019 Kwaliteit en bewaring Limalexia - koudebehoefte
2019 Kwaliteit en bewaring Siltac en vruchtzetting
2019 Firma BVB Substrates Accretio in aardbei
2019 Firma Klasman-Deilman Greenfibre substraat in doorteelt
2019 Firma Greenyard BCO in stekgrond
2019 Firma Haifa Multimix PT in stekgrond
2019 Firma Certis Botrytis
2019 Firma Genson Elsanta
2019 Firma Campag Phytophthora
2019 Firma Klasman-Deilman Greenfibre substraat in zomer
2019 Firma Chemours mulchfolie
2019 Firma CIV bloemknoponderzoek Murano
2019 Firma Biobest roofmijten in aardbei
2019 Firma Taminco Botrytis
2019 Firma Koppert Botrytis
2019 Firma DCM Botrytis
2019 Projecten H2020 Goodberry
2019 Projecten O&O Wimbledon 10
2019 Projecten Vlaio LA Lightman
2019 Projecten Interreg NWE UV-ROBOT
2019 Projecten EIP Plant voor een klant
2019 Projecten Vlaio LA Risicover
2019 Projecten Baerkraft
2019 Projecten Interreg 2 Seas Horti-BlueC
2019 Projecten Interreg VL-NL GLITCH
2019 Projecten Demo opvang en hergebruik drain op trayveld
2019 Projecten Interreg VL-NL RECUPA
2018 Rassen Screening voorjaar op overkapte stelling
2018 Rassen Screening zomer onder glas
2018 Rassen Screening najaar op overkapte stelling
2018 Rassen Screening najaar onder glas
2018 Rassen Screening doordragers op overkapte stelling
2018 Rassen Verduisterde planten in vroeg belicht voorjaar
2018 Rassen Vroege stook onder glas
2018 Rassen Voorjaar onder glas
2018 Rassen Najaar en doorteelt onder glas
2018 Rassen Zomer onder glas
2018 Rassen Doordragers in winter
2018 Rassen Vollegrond in tunnels (augustusplanting)
2018 Rassen Vollegrond in tunnels (planting maart)
2018 Rassen Voorjaar op overkapte stelling
2018 Rassen Verlate teelt in vollegrond
2018 Rassen Najaar onder glas
2018 Rassen Doordragers op overkapte stelling
2018 Teelttechniek Elsanta - Regalis Plus voor vroegere start bloemaanleg
2018 Teelttechniek Sonata - plantdichtheid verduisterde planten in winter
2018 Teelttechniek Sonata - herkomst trayplant
2018 Teelttechniek Verduisterde opkweek frigo-B tray voor hoge productie in winter
2018 Teelttechniek Clery - vervroegde stekdatum frigo-B
2018 Teelttechniek Clery - opkuisen blad bij rooien frigo-B tray
2018 Teelttechniek Magnum - plantdichtheid
2018 Teelttechniek Malling Centenary - koudebehoefte
2018 Teelttechniek Malling Centenary - plantdichtheid
2018 Teelttechniek Malling Centenary - vervroegde stekdatum frigo-B
2018 Teelttechniek Sonsation - koudebehoefte
2018 Teelttechniek Sonsation - plantdichtheid
2018 Teelttechniek Optimalisatie winterteelt doordragers
2018 Teelttechniek Dormantie bij doordragers in productieteelt
2018 Teelttechniek Regalis Plus als stimulatie van 2e piek doordrager
2018 Teelttechniek Verity - Regalis Plus in zomerteelt glas
2018 Teelttechniek Verity - Regalis Plus op augustusplanting in vollegrond
2018 Technologieën Optimalisatie lichtniveau LED bij winter doordragers
2018 Technologieën Optimalisatie lichtniveau SON-T in vroege voorjaarsteelt
2018 Technologieën Sonata - verduisteren trayplanten
2018 Technologieën Aanvullende LED belichting in tweelagensysteem doorteelt
2018 Technologieën Stuurlicht in doorteelt: alternatieve LEDs
2018 Technologieën Overkapping trayveld en hoogte topbloem
2018 Technologieën Assimilatiebelichting en vruchtkwaliteit
2018 Ziekten en plagen Sonata - Grovere potgrond in preventie van wotelziektes
2018 Ziekten en plagen Sonata - Verhoogde trayplaten in preventie van wortelziektes
2018 Ziekten en plagen Stimuleren plantvitaliteit en wortelontwikkeling
2018 Ziekten en plagen Elsanta - Wortelstimulanten in EVT
2018 Ziekten en plagen Mycorrhizae op trayveld
2018 Ziekten en plagen Bestrijding witziekte en verlaging residu's
2018 Ziekten en plagen Vires5 tegen Botrytis
2018 Ziekten en plagen Biologische bestrijding witte vlieg
2018 Ziekten en plagen Roofmijten op verschillende rassen in vroege stook
2018 Ziekten en plagen Magnum - opkweekstrategie bemesting en planttype
2018 Ziekten en plagen Magnum - timing van bemesting in opkweek
2018 Ziekten en plagen Sonsation - bemesting in opkweek
2018 Ziekten en plagen Murano & Verity - bemesting en bloeminductie
2018 Kwaliteit en bewaring Kortere frigobewaring bij verduisterde planten
2018 Kwaliteit en bewaring Ontdooien trays op verschillende temperaturen
2018 Kwaliteit en bewaring Afharden van doorbemeste tray en invloed perliet
2018 Firma Latuna fytotox plantgoed
2018 Firma Up'ness biostimulanten
2018 Firma Koppert biostimulanten
2018 Firma Genson Magnum
2018 Firma Inti-Tray plantgoed
2018 Firma Arysta NL Botrytis
2018 Firma Koppert Botrytis
2018 Firma Arysta UK Botrytis
2018 Firma Greenyard BCO in stekgrond en substraat
2018 Firma Haifa CRF in opkweek
2018 Firma Klasman-Deilman Greenfibre substraat
2018 Firma BVB Substrates Accretio in aardbei
2018 Firma Tradecorp sporenelementen
2018 Firma Biobest Botrytis en witziekte
2018 Projecten H2020 Goodberry
2018 Projecten H2020 Fertinnowa
2018 Projecten O&O Wimbledon 10
2018 Projecten Vlaio LA Lightman
2018 Projecten Vlaio LA Aansturing stikstof en water in vollegrond aardbei
2018 Projecten EIP Plant voor een klant
2018 Projecten Interreg NWE UV-ROBOT
2018 Projecten Vlaio LA Risicover
2018 Projecten Baerkraft
2018 Projecten Interreg 2 Seas Horti-BlueC
2018 Projecten Interreg VL-NL Glitch
2018 Projecten Demo: Opvang en hergebruik op trayveld
2017 Rassen Screening Koreaanse rassen in belichte winterteelt
2017 Rassen Screening voorjaar plastiek
2017 Rassen Screening zomer glas
2017 Rassen Screening zomer plastiek
2017 Rassen Screening najaar plastiek
2017 Rassen Screening najaar glas
2017 Rassen Screening doordragers
2017 Rassen Belichte winterteelt junidrager
2017 Rassen Vroege stook onder glas
2017 Rassen Voorjaar onder glas
2017 Rassen Najaar glas met doorteelt
2017 Rassen Voorjaar in plastiek serre
2017 Rassen Wandelkappen
2017 Rassen Zomer onder glas
2017 Rassen Zomer in plastiek serre
2017 Rassen Verlate teelt
2017 Rassen Najaar plastiek serre
2017 Rassen Belicht najaar glas
2017 Rassen Doordragers in winterteelt
2017 Rassen Doordragers
2017 Rassen Doordragers onder glas
2017 Teelttechniek Clery - stektype in opkweek
2017 Teelttechniek Clery - inkorten wortels frigo-B
2017 Teelttechniek Malling Centenary - Koudebehoefte
2017 Teelttechniek Malling Centenary - Plantdichtheid
2017 Teelttechniek Malling Centenary - Preventie tipburn met hoge druk verneveling
2017 Teelttechniek Magnum - Koudebehoefte
2017 Teelttechniek Magnum - Plantdichtheid
2017 Teelttechniek Magnum - Herkomst plantgoed
2017 Teelttechniek Elsanta - ontdooien trays op verschillende temperatuur
2017 Teelttechniek Murano - plantdichtheid onder glas
2017 Teelttechniek Murano - Trossnoei in zomerpiek
2017 Teelttechniek Murano - continue oogst binnen perceel
2017 Teelttechniek Verity - Planttype
2017 Teelttechniek Verity - Regalis tegen vegetatieve groei
2017 Teelttechniek Voortrekken doordrager voor teelt plastiek
2017 Teelttechniek Voortrekken doordrager voor glasteelt
2017 Technologieën Optimalisatie lichtniveau
2017 Technologieën Belichte winterteelt: LED en SON-T
2017 Technologieën Meerle high level met aanvullende LED belichting in voorjaar
2017 Technologieën Meerle high level doorteelt
2017 Technologieën Meerle high level met aanvullende LED belichting in zomer
2017 Technologieën Meerle high level met Malling Centenary
2017 Technologieën Stuurlicht in doorteelt: altnernatieve LEDs
2017 Technologieën Overkappen trayveld en hoogte topbloem
2017 Technologieën Assimilatiebelichting met verhoging vruchtkwaliteit
2017 Ziekten en Plagen Sonata - Preventie wortelziektes door luchtige potgrond
2017 Ziekten en Plagen Neveneffect spuiten op roofmijten
2017 Ziekten en Plagen Wachttijd strooien roofmijten na spuiten
2017 Ziekten en Plagen Verhogen plantvitaliteit en wortelontwikkeling
2017 Ziekten en Plagen UV-C tegen witziekte en effect op roofmijten
2017 Ziekten en Plagen Bestrijding witziekte en verlagen residu
2017 Ziekten en Plagen Beheersing Botrytis met hommels
2017 Ziekten en Plagen Bestrijding witte vlieg
2017 Bemesting Clery - Eerste tak eruit mesten op trayveld
2017 Bemesting Magnum en Malling Centenary - Zware trayopkweek
2017 Bemesting Magnum en Malling Centenary - Opkweek zware tray
2017 Bemesting Malling Centenary - Diverse opkweek
2017 Bemesting Magnum - Diverse opkweek
2017 Bemesting Elsanta - Bemesting als stuurmiddel bloemaanleg in opkweek
2017 Bemesting Elsanta - Bladvoeding in trayopkweek
2017 Bemesting Elsanta - reductie P in opkweek en productieteelt
2017 Bemesting Elsanta - koelcelbewaring van doorbemeste tray
2017 Bemesting Bemesten EVT volgens KNS-tabel
2017 Bemesting Fosforgehalte in bodem verlagen met Rise-P
2017 Bemesting Voedingsproef doordragers
2017 Residu arm telen Residu beperking op oogstproduct
2017 Firma Haifa CRF trayopkweek
2017 Firma DCM organische bemesting
2017 Firma Cascade Light Technologies mulchfolie
2017 Firma Mivena CRF trayopkweek
2017 Firma Agrosavfe Botrytis 1
2017 Firma Bayer Cropscience Phytophthora
2017 Firma Taminco witziekte
2017 Firma Bayer Cropscience werkingsduur Luna Sensation witziekte
2017 Firma Bayer Cropscience trips
2017 Firma Bayer Cropscience residu
2017 Firma Gowan Botrytis plastiek
2017 Firma Bayer Cropscience werkingsduur Luna Sensation houdbaarheid
2017 Firma Gowan Botrytis glas
2017 Firma Bayer Cropscience Botrytis
2017 Firma Agrosavfe Botrytis 2
2017 Firma Belchim Botrytis
2017 Projecten Monitoring in aardbei
2017 Projecten Goodberry - High quality traits and cultivation systems strawberry
2017 Projecten Fertinnowa - nieuwe technieken voor duurzaam watergebruik
2017 Projecten Ontwikkeling plukrobot aardbei
2017 Projecten Geïntegreerde beheersing van trips in aardbei
2017 Projecten Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Junidragers belichte winterteelt
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaar onder glas + doorteelt
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Vollegrond in wandelkappen
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Voorjaarsteelt onder plastiek
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Zomerteelt onder glas
2016 Rassenproeven Screening – Zomerteelt onder plastiek (1)
2016 Rassenproeven Screening – Zomerteelt onder plastiek (2)
2016 Rassenproeven Screening – Najaarsteelt onder plastiek
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt onder glas
2016 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Doordragers belichte winterteelt
2016 Rassenproeven Screening Nieuwe selecties – Doordragers (1)
2016 Rassenproeven Screening Nieuwe selecties – Doordragers (2)
2016 Rassenproeven Rassenproef – Belichte winterteelt (Junidragers)
2016 Rassenproeven Rassenproef – voorjaarsteelt onder glas
2016 Rassenproeven Rassenproef – voorjaarsteelt onder glas
2016 Rassenproeven Rassenproef – Najaar onder glas + doorteelt
2016 Rassenproeven Rassenproef – Vollegrond in wandelkappen
2016 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder plastiek
2016 Rassenproeven Rassenproef – Praktijkproefrassen in diverse teeltsystemen (substraat)
2016 Rassenproeven Rassenproef – Zomerteelt onder plastiek
2016 Rassenproeven Rassenproef – Verlate teelt vollegrond
2016 Rassenproeven Rassenproef – Belichte winterteelt (Doordragers)
2016 Rassenproeven Rassenproef – Doordragers
2016 Rassenproeven Rassenproef – Doordragers onder glas
2016 Teelttechniek Clery - Stektype in trayopkweek
2016 Teelttechniek Clery – Broesberegening in de avond voorkomt tipburn
2016 Teelttechniek Clery – Hoger stookregime frigo-B
2016 Teelttechniek Clery – Herkomsten Telers
2016 Teelttechniek Clery – Inkorten wortels bij Frigo-B bij stekken
2016 Teelttechniek Elsanta – Herkomstenproef telers (Voorjaar + Najaar)
2016 Teelttechniek Magnum - Koudebehoefte
2016 Teelttechniek Magnum  – plantdichtheid (Zomer)
2016 Teelttechniek Sonata – Herkomsten Telers
2016 Teelttechniek Malling Centenary - Koudebehoefte
2016 Teelttechniek Malling Centenary – Preventie tipburn met hoge drukverneveling
2016 Teelttechniek Malling Centenary – plantdichtheid
2016 Teelttechniek Opera - Plantdatum
2016 Teelttechniek Doordragers in winterteelt – Diverse planttypes om problemen van dormantie te vermijden
2016 Teelttechniek Voortrekken van doordragers voor teelt na vroege stook
2016 Teelttechniek Murano – Opkweek planten voor winterteelt
2016 Teelttechniek Murano - Planttype
2016 Teelttechniek Murano – Bloemtakken 2e oogstpiek wegnemen
2016 Teelttechniek Verity - Planttype
2016 Teelttechniek Favori - Planttype
2016 Teelttechniek 08-06-10 - Planttype
2016 Teeltsystemen & -technologieën Sonata – Rooidatumproef (Belichte winterteelt)
2016 Teeltsystemen & -technologieën Meerle High Level systeem (3 extra goten per 8 meter kap)
2016 Teeltsystemen & -technologieën Meerle high level met 2 extra goten per 8 meter kap  (Vroege stook)
2016 Teeltsystemen & -technologieën Stuurlicht in doorteelt: Eco-Halogeen en verschillende LED’s
2016 Teeltsystemen & -technologieën Folietypes in wandelkappen
2016 Ziekten en Plagen Sonata – Substraatproef
2016 Ziekten en Plagen Substraatproef – Het effect van veenbalen en substraatmengsels op voorkomen van plantuitval in doorteelt
2016 Ziekten en Plagen Verhogen van de plantvitaliteit en wortelontwikkeling in de aardbeiteelt
2016 Ziekten en Plagen Monitoring Drosophila Suzukii fruitvlieg
2016 Ziekten en Plagen IPM interpretatie in witziekte bestrijding
2016 Ziekten en Plagen Beheersing Botrytis cinerea via schimmelverspreiding door hommels
2016 Bemesting Clery – Eerste tak eruit bemesten
2016 Bemesting Elsanta – Bemesting als stuurmiddel bloemaanleg in de trayopkweek (opkweek 2014)
2016 Bemesting Elsanta – Reductie fosfor in productieteelt
2016 Bemesting Elsanta – Bladvoeding bij trayopkweek
2016 Bemesting Koelcelbewaring van doorbemeste tray op trayveld
2016 Bemesting Bemesten EVT volgens KNS-tabel
2016 Bemesting Zware tray opkweek: Magnum & Malling Centenary
2016 Residu arm telen Residu beperking op oogstproduct
2016 Water Herbruik van drain trayveld met residu paraat
2016 Firmaonderzoek Marionnet
2016 Firmaonderzoek Primasta
2016 Firmaonderzoek Koppert bv
2016 Firmaonderzoek Legro Potgrond
2016 Firmaonderzoek BVB Substrates
2016 Firmaonderzoek Growers Packers Direct BV
2016 Firmaonderzoek Haifa
2016 Firmaonderzoek Mivena
2016 Firmaonderzoek ICL Specialized Fertilizers
2016 Firmaonderzoek Certis Europe
2016 Firmaonderzoek Bayer Crop Sciense
2016 Firmaonderzoek Charles River Laboratories
2016 Firmaonderzoek ADAMA Makteshim
2016 Firmaonderzoek Eastman Chemical Company
2016 Firmaonderzoek Call - Witziekte
2016 Projecten H2020 679303 Goodberry – Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
2016 Projecten Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit
2016 Projecten Lightman: Management van licht in bedekte teelten
2016 Projecten Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei
2016 Projecten Naar een kennisgebaseerde duurzame geïntegreerde beheersing van tripsen in aardbei
2016 Projecten H2020 689687 Fertinnowa – Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops
2016 Projecten Vlaio O&O Wimbledon: ontwikkeling van plukrobot aardbei op substraat
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Junidragers belichte winterteelt
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties (Low Chill) – Voorjaar glas
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Zomerteelt onder plastiek
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – najaarsteelt onder plastiek
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Voorjaar plastiek serre
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Doordragers belichte winterteelt
2015 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - Doordragers onder glas
2015 Rassenproeven Screening Nieuwe selecties – Doordragers (1)
2015 Rassenproeven Screening Nieuwe selecties – Doordragers (2)
2015 Rassenproeven Screening Nieuwe selecties – Californische Doordragers
2015 Rassenproeven Rassenproef – voorjaarsteelt onder glas (Stektray en Frigo-B tray)
2015 Rassenproeven Rassenproef - Sonata en Vivaldi in een voorjaarsteelt onder glas
2015 Rassenproeven Rassenproef – Najaar onder glas + doorteelt
2015 Rassenproeven Rassenproef – Vollegrond in wandelkappen (1)
2015 Rassenproeven Rassenproef – Vollegrond in wandelkappen (2)
2015 Rassenproeven Rassenproef – Zomerteelt onder glas
2015 Rassenproeven Rassenproef – zomerteelt onder plastiek
2015 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder plastiek
2015 Rassenproeven Rassenproef – Doordragers
2015 Teelttechniek Clery - Stektype in trayopkweek
2015 Teelttechniek Clery - Verwijderen hartblad om uitstoeling in onderste knoppen te stimuleren
2015 Teelttechniek Clery – Herkomsten Telers
2015 Teelttechniek Clery – Broesberegening in de avond voorkomt tipburn
2015 Teelttechniek Clery - Plantdichtheid zware trayplanten
2015 Teelttechniek Sonata – Herkomsten Telers
2015 Teelttechniek Vivaldi – Plantdichtheid
2015 Teelttechniek Malling Centenary – Herkomstenproef telers
2015 Teelttechniek Elsanta – Herkomstenproef telers (Voorjaar + Najaar)
2015 Teelttechniek Elsanta – Effect afdekken trayveld op bloemaanleg
2015 Teelttechniek Capri – Plantdichtheid en –type (Vroege planting onder glas)
2015 Teelttechniek Capri – Planttype & bloemwegnemen
2015 Teelttechniek Furore - Planttype
2015 Teelttechniek Verity - Planttype
2015 Teeltsystemen & -technologieën Sonata – Plantdichtheid in belichte winterteelt
2015 Teeltsystemen & -technologieën Effect van stuurlicht bij doordragers met verschillende belichtingsperiodes op ranken, bloemaanleg & productie
2015 Teeltsystemen & -technologieën Sonata - Meerle high level met 2 extra goten per 8 meter kap (Voorjaar)
2015 Teeltsystemen & -technologieën Meerle high level systeem
2015 Teeltsystemen & -technologieën Elsanta - Meerle high level met 2 extra goten per 8 meter kap  (Najaar)
2015 Teeltsystemen & -technologieën Stuurlicht in doorteelt: Eco-Halogeen en verschillende Led’s
2015 Teeltsystemen & -technologieën Folietypes in wandelkappen
2015 IPM - Ziekten en plagen Sonata - Preventie wortelziektes met behulp van Natugro
2015 IPM - Ziekten en plagen Elsanta – Effect van producten op wortelontwikkeling (doorteelt)
2015 IPM - Ziekten en plagen Beheersing Botrytis cinerea via schimmelverspreiding door hommels
2015 IPM - Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte
2015 IPM - Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte en verlagen van residu’s
2015 IPM - Ziekten en plagen Monitoring Drosophila Suzukii fruitvlieg
2015 Bemesting Elsanta – Bladvoeding bij trayopkweek
2015 Bemesting Elsanta – Reductie P-gift op trayveld
2015 Bemesting Elsanta – Opkweken trayplanten met enkel Osmocote
2015 Energie Schermgebruik in doorteelt: Geen en enkel scherm
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: ABZ Seeds
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Marionnet
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Mivena BV
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: ICL – Alternatieve bemesting in opkweek
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Haïfa – Traagwerkende meststoffen
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Belchim
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Certis
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: CALL – Phytophthora
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: CALL- Botrytis
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Bayer Crop Science sa-nv
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: - Dupont
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: De Ceuster Meststoffen nv
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Legro potgrond
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: BVB-substrates
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Primasta
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Koppert bv
2015 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: PC Groenteteelt
2015 Projecten Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbie voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit
2015 Projecten Bioremediatie Oost
2015 Projecten Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei
2015 Projecten Naar een kennisgebaseerde duurzame geïntegreerde beheersing van tripsen in aardbei
2015 Klimatologisch overzicht 2015 Maandelijkse grafieken
2014 Rassenproeven Screening – Voorjaarsteelt stellingen beschermd
2014 Rassenproeven Screening – Voorjaarsteelt stellingen beschermd (2)
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaar stellingen beschermd
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt onder plastiek
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt onder plastiek
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt onder glas
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Doordragers (1)
2014 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Doordragers (2)
2014 Rassenproeven Screening – Rassen vollegrond beschermd
2014 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder glas (+ 2de oogst)
2014 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder plastiek
2014 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt stellingen
2014 Rassenproeven Rassenproef – Vollegrond (Wandelkappen)
2014 Rassenproeven Rassenproef – Zomerteelt onder glas
2014 Rassenproeven Rassenproef – Verlate teelt vollegrond
2014 Rassenproeven Rassenproef – Najaarsteelt  stellingen beschermd
2014 Rassenproeven Rassenproef - Doordragers
2014 Rassenproeven Rassenproef – Doordragers onder glas
2014 Teelttechniek Clery – Belichting met verschillende koudehoeveelheden + effect op tweede oogst
2014 Teelttechniek Clery – Trayopkweek met stek en frigoB (+ 2e oogst)
2014 Teelttechniek Clery – Opschonen van trayplanten bij inpakken
2014 Teelttechniek Clery – Herkomsten Telers
2014 Teelttechniek Clery – Plantdichtheid op het trayveld
2014 Teelttechniek Clery – Effect groeiregulator bij opkweek
2014 Teelttechniek Clery en Elsanta – Verwijderen hartblad, effect op breedtegroei
2014 Teelttechniek Sonata – Herkomsten Telers
2014 Teelttechniek Sonata en Vivaldi in een voorjaarsteelt onder glas
2014 Teelttechniek Elsanta – Koude in doorteelt
2014 Teelttechniek Elsanta – Effect afdekken trayveld op bloemaanleg
2014 Teelttechniek Elsanta – Warmtebehoefte bij doorteelt
2014 Teelttechniek Elsanta – Herkomstenproef telers (Voorjaar + Najaar)
2014 Teelttechniek Elsanta – Plantdichtheid op het trayveld
2014 Teelttechniek Elsanta – Dichtheid moederplanten en verschillende EC bij  stekvermeerdering
2014 Teelttechniek Elsanta – Effect groeiregulator bij opkweek
2014 Teelttechniek Capri – Plantdichtheid en –type (Plastiek serre)
2014 Teelttechniek Capri – Planttype, -datum, -dichtheid en ontdubbelen (onder glas)
2014 Teelttechniek Capri – Wegnemen eerste oogstpiek
2014 Teelttechniek Capri, Florentina en Verity - Planttypeproef
2014 Teeltsystemen & -technologieën LED-assimilatiebelichting in vroege voorjaarsteelt clery: effect van type belichting en lichtspectrum
2014 Teeltsystemen & -technologieën Diffuus licht in aardbeiteelt onder glas
2014 Teeltsystemen & -technologieën Stuurlicht in doorteelt: Eco-Halogeen en verschillende Led’s
2014 Teeltsystemen & -technologieën Schermgebruik in doorteelt: Geen, enkel en dubbel scherm
2014 Teeltsystemen & -technologieën Capri – Effect van stuurlicht bij doordrager met verschillende belichtingsperiodes op ranken, bloemaanleg & productie
2014 Teeltsystemen & -technologieën Folietypes in wandelkappen
2014 Teeltsystemen & -technologieën Biodegradeerbare folie (Demoproef)
2014 Teeltsystemen & -technologieën Plantbewaring – Opvolging CO2 en O2 gehalte
2014 IPM - Ziekten en plagen Spintbestrijding met kweekzakjes van N. californicus of A. andersoni
2014 IPM - Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte en verlagen van residu’s
2014 IPM - Ziekten en plagen Bewaarschimmels: Diverse behandelingen voor rooien
2014 IPM - Ziekten en plagen Monitoring trips
2014 IPM - Ziekten en plagen Monitoring Drosophila Suzukii fruitvlieg
2014 IPM - Ziekten en plagen Beheersing Botrytis cinerea via schimmelverspreiding door hommels
2014 IPM - Ziekten en plagen Sonata – Preventie wortelziektes
2014 IPM - Ziekten en plagen Elsanta - Preventie van wortelziektes met biologische middelen  in doorteelt onder glas
2014 Bemesting Clery – Dosering Osmocote bij opkweek
2014 Bemesting Clery – Dubbel gecoate Osmocote
2014 Bemesting Elsanta – Dubbel gecoate Osmocote bij trayopkweek
2014 Bemesting Elsanta – Voedingsgift trayopkweek (voorjaar + najaar)
2014 Bemesting Elsanta – Bemestingstechniek op het trayveld
2014 Bemesting Bemesten EVT volgens KNS-tabel
2014 Bemesting Elsanta – Verhogen frequentie voedingsgift
2014 Bemesting Elsanta –Stikstof en/of fosfor reduceren in voedingsschema
2014 Bemesting Elsanta – Substraatproef witveen versus kokos
2014 Bemesting Mineralisatie in de bodem: Effect van witte plastiek bedden
2014 Water Ontsmetting van irrigatiewater: ECA - water
2014 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek – BVB substrates
2014 Overzicht firmaonderzoek Firma – Biobest nv
2014 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek - Consorzio Italiano Vivaisti Soc. Consortile A.R.L.
2014 Overzicht firmaonderzoek Firma – Controle van phytophthora in aardbei
2014 Overzicht firmaonderzoek Firma – Mivena en Phytosystems nv
2014 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoeken – Belchim
2014 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek – Bayer Cropscience
2014 Overzicht firmaonderzoek Firma – Nufarm
2014 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Koppert biological systems
2014 Overzicht firmaonderzoek Firma – Peltracom
2014 Projecten Geïntegreerde bestrijding in aardbei op substraat
2014 Projecten Naar een kennisgebaseerde duurzame geïntegreerde beheersing van tripsen in aardbei
2014 Projecten Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit
2014 Klimatologisch overzicht 2014 Maandelijkse grafieken
2013 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Voorjaar plastiek serre
2013 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Voorjaar onder plastiek
2013 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt stellingen
2013 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Najaarsteelt onder glas
2013 Rassenproeven Screening nieuwe selecties – Doordragers
2013 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder glas
2013 Rassenproeven Rassenproef – Doorteelt onder glas
2013 Rassenproeven Rassenproef – Vollegrond (wandelkappen)
2013 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt onder plastiek
2013 Rassenproeven Rassenproef – Voorjaarsteelt stellingen beschermd
2013 Rassenproeven Rassenproef – Zomerteelt onder glas
2013 Rassenproeven Rassenproef – Verlate teelt vollegrond
2013 Rassenproeven Rassenproef – Najaarsteelt onder glas
2013 Rassenproeven Rassenproef - Doordragers
2013 Teelttechniek Clery – Effect van EC en voeding op tipburn Clery
2013 Teelttechniek Clery – Plantdichtheid op het trayveld
2013 Teelttechniek Clery – Stekdatumproef
2013 Teelttechniek Clery – Opkuisen trayplanten bij inpakken
2013 Teelttechniek Clery – Herkomsten Telers
2013 Teelttechniek Clery – Effect van belichtingsduur van stuurlicht op de eerste en tweede oogst
2013 Teelttechniek Sonata – Herkomsten telers
2013 Teelttechniek Elsanta – Afdekken trayveld: effect op bloemaanleg en -ontwikkeling
2013 Teelttechniek  Elsanta – Nabloei wegnemen najaarsteelt onder glas voor doorteelt
2013 Teelttechniek Elsanta – Warmtebehoefte voor doorteelt
2013 Teelttechniek Elsanta – Verschillende substraatbakken in een doorteelt onder glas
2013 Teelttechniek Elsanta -  Herkomstenproef
2013 Teelttechniek Elsanta – Plantdichtheid op trayveld en minitrays
2013 Teelttechniek Elsanta – Dichtheid moederplanten bij hangende stekvermeerdering
2013 Teelttechniek Capri – Planttypes in vroege voorjaarsteelt onder glas
2013 Teelttechniek Capri – Planttype in doordragerteelt onder glas
2013 Teelttechniek Capri - Doordrager planten na vroege stook als alternatief voor zomer- en najaarsteelt
2013 Teelttechniek Capri – Opkuisen doordragers tijdens de productieteelt
2013 Teelttechniek Capri – Wegnemen eerste bloemtak
2013 Teelttechniek Capri – Planttypeproef
2013 Teelttechniek Effect van ammoniak NH3 tijdens plantbewaring
2013 Teeltsystemen & -technologieën LED-assimilatiebelichting bij Clery voorjaarsteelt glas
2013 Teeltsystemen & -technologieën Diffuus licht in aardbeiteelten onder glas
2013 Teeltsystemen & -technologieën Vertikale ventilatie met behulp van Vertifan
2013 Teeltsystemen & -technologieën Belichtingsonderzoek doorteelt: Spaarlamp, Led’s en eco-halogeen als stuurlicht
2013 Teeltsystemen & -technologieën Pre-harvest cyclische belichting bij doordrager Capri: Effect op ranken en bloemtakken
2013 Teeltsystemen & -technologieën Belichting op doordrager Capri – Effect van verschillende belichtingsperiodes op de bloemaanleg en productie
2013 Teeltsystemen & -technologieën Folietypes in wandelkappen
2013 IPM - Ziekten en plagen Biologische luisbestrijding met FresaProtect
2013 IPM - Ziekten en plagen Geïntegreerde bestrijding van Trips, Spint en Bladluis
2013 IPM - Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte en verlagen van residu’s
2013 IPM - Ziekten en plagen Biologische tripsbestrijding
2013 IPM - Ziekten en plagen Trips bestrijding
2013 IPM - Ziekten en plagen Monitoring trips
2013 IPM - Ziekten en plagen Stuifmeel als alternatieve voeding voor roofmijten
2013 IPM - Ziekten en plagen Monitoring Drosophila Suzukii fruitvlieg
2013 IPM - Ziekten en plagen Beheersing Botrytis cinerea via schimmelverspreiding door hommels
2013 IPM - Ziekten en plagen Sonata – Preventie wortelziektes
2013 IPM - Ziekten en plagen Sonata – Effect van humifirst op wortelontwikkeling
2013 Bemesting Clery – Osmocote bij opkweek trayplanten
2013 Bemesting Sonata – Dosering osmocote op trayveld
2013 Bemesting Sonata – Sporenelementen Micromax op trayveld
2013 Bemesting Elsanta – Dosering Osmocote op trayveld
2013 Bemesting Elsanta – Dosering micromax op trayveld
2013 Bemesting Elsanta – Verschillende bemestingstechnieken voor trayplanten
2013 Bemesting Elsanta – Opkweek planten met enkel traagwerkende meststoffen (Osmocote Exact Hi.End)
2013 Bemesting Elsanta – Substraatproef: Veen versus kokos
2013 Bemesting Elsanta – Effect van K:Ca verhouding op paarse vruchten
2013 Water Verschil in drainpercentages in najaarsteelt voor doorteelt
2013 Water Ontsmetting van irrigatiewater: ECA - water
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Tradecorp
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Anorel
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Mivena
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Everris
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Prayon
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: NuFarm bv
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Koppert biological systems
2013 Overzicht firmaonderzoek Firmaonderzoek: Peltracom
2013 Projecten Kwaliteitsvolle planten met reductie nutriëntenuitspoeling op tray- en containervelden
2013 Projecten Naar een kennisgebaseerde duurzame geïntegreerde beheersing van tripsen in aardbei
2013 Klimatologisch overzicht 2013 Maandelijkse grafieken
2012 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - Voorjaar plastiek serre
2012 Rassenproeven Screening nieuwe selecties /rassen - Voorjaarsteelt stellingen beschermd
2012 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - Najaarsteelt onder plastiek
2012 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - Nieuwe rassen in najaarteelt onder glas
2012 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - Doordrager
2012 Rassenproeven Rassenproef - Voorjaarsteelt onder glas
2012 Rassenproeven Rassenproef - Najaarsteelt onder glas gevolgd door een doorteelt
2012 Rassenproeven Rassenproef - Klassieke vollegrond beschermd (vroege planting)
2012 Rassenproeven Rassenproef - Klassieke vollegrond beschermd (Late planting)
2012 Rassenproeven Rassenproef - Voorjaarsteelt onder plastiek
2012 Rassenproeven Rassenproef - Verlate teelt vollegrond
2012 Rassenproeven Rassenproef - Najaarsteelt onder plastiek
2012 Rassenproeven Rassenproef - Doordragers 
2012 Teelttechniek Clery - Misted Tip als stek voor tray en minitray
2012 Teelttechniek Clery - Plantdichtheidsproef minitrays
2012 Teelttechniek Clery - Opkuisen trayplanten bij inpakken
2012 Teelttechniek Clery - Opschonen van trayplanten gedurende opkweek
2012 Teelttechniek Clery - Koudebehoefte bepaling o.b.v. rooidatum
2012 Teelttechniek Clery - Stekdatumproef
2012 Teelttechniek Clery - Invloed van de generatie van de stek
2012 Teelttechniek Clery - Hoge RV tijdens voornacht voorkomt tipburn
2012 Teelttechniek Clery - Effect groeiremmer op het trayveld
2012 Teelttechniek Clery - Herkomstenproef telers
2012 Teelttechniek Clery - Effect kaliumnitraat op tipburn
2012 Teelttechniek Clery - Voortrekken door planting op trayveld
2012 Teelttechniek Sonata - Plantdichtheid
2012 Teelttechniek Elsanta - Warmtebehoefte bij doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Nabloei wegnemen in najaarsteelt en effect op doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Planttype in najaarsteelt gevolgd door een doorteelt onder glas
2012 Teelttechniek Elsanta - Verschillende substraatbakken in najaarsteelt gevolgd door een doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Kronen wegnemen voor doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Wegnemen eerste bloemtak in najaarsteelt gevolgd door een doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Effect van EC bij hangende stekvermeerdering
2012 Teelttechniek Elsanta - Effect van groeiremmer op het trayveld tegen winterbloem
2012 Teelttechniek Elsanta - Herkomsten telers
2012 Teelttechniek Elsanta - Generatie van de stek en stektype
2012 Teelttechniek Elsanta - Afdekken trayveld: effect op bloemaanleg en -ontwikkeling
2012 Teelttechniek Elsanta - Inkoelen van bakken voor doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Planttypeproef in najaarsteelt stellingen gevolgd door een doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Hergroei en bloemaanleg in najaarsteelt plastiek serre voor doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Moment voor het afsnijden blad na najaarsteelt voor doorteelt
2012 Teelttechniek Elsanta - Verlagen van de plantbelasting op basis van bloemknoponderzoek
2012 Teelttechniek Elsanta - Opkuisen trayplanten tijdens trayopkweek
2012 Teelttechniek Elsanta - Plantdichtheid op het trayveld
2012 Teelttechniek Elsanta - Inkoelen van stekken voor het stekken
2012 Teelttechniek Capri - Doordrager van vroege stook overhouden versus verse planting onder glas
2012 Teelttechniek Portola - Opkuisen doordragers tijdens de productieteelt
2012 Teelttechniek Finesse - Plantdichtheid met frigo- A+ planten
2012 Teelttechniek Capri & Florina - Planttypeproef
2012 Teeltsystemen & -technologieën LED-assimilatiebelichting bij Clery voorjaarteelt glas
2012 Teeltsystemen & -technologieën LED-assimilatiebelichting in najaarsteelt onder glas
2012 Teeltsystemen & -technologieën Diffuus glas vs. Standaard glas in voorjaarsteelt Clery
2012 Teeltsystemen & -technologieën Diffuus glas en diffuse coating in zomer- en najaarsteelt
2012 Teeltsystemen & -technologieën Belichtingsonderzoek doorteelt: Spaarlamp, Led's en Eco-halogeen als stuurlicht
2012 Teeltsystemen & -technologieën Vertikale ventilatie met behulp van Vertifan
2012 Teeltsystemen & -technologieën Afstandshouders bij bewaarkisten voor trayplanten
2012 Teeltsystemen & -technologieën Pre-harvest cyclische belichting bij doordragers Capri en Portola: Effect op ranken en bloemtakken
2012 IPM - Ziekte en plagen Trips opruimbehandeling met Mesurol (methiocarb)
2012 IPM - Ziekte en plagen Elsanta - Effect van wortelstimulerende producten naar wortelziektes in najaarsteelt onder glas gevolgd door een doorteelt
2012 IPM - Ziekte en plagen Elsanta - Bewortelingsproef op het trayveld
2012 IPM - Ziekte en plagen Bestrijding van trips: introductie van Orius Laevigatus met bankerplanten Allyssum
2012 IPM - Ziekte en plagen Elsanta - Gebruik van Periflo
2012 IPM - Ziekte en plagen Biologische tripsbestrijding
2012 IPM - Ziekte en plagen Neioseiulus cucumeris tegen trips en wachttijden bij opruimbehandelingen van spint
2012 IPM - Ziekte en plagen Biologische en conventionele bodemontsmetting
2012 IPM - Ziekte en plagen Labbonen in akkerrand als lokplant voor Orius
2012 IPM - Ziekte en plagen Biologische luisbestrijding met FresaProtect
2012 IPM - Ziekte en plagen Monitoring trips
2012 IPM - Ziekte en plagen Monitoring Drosophila suzukii
2012 IPM - Ziekte en plagen Bestrijding van witziekte in najaarteelt onder plastiek
2012 IPM - Ziekte en plagen Beheersing Botrytis cinerea via schimmelverspreiding door hommels
2012 IPM - Ziekte en plagen Onkruidproef op trayveld
2012 Bemesting Clery - Osmocote bij trayopkweek
2012 Bemesting Clery - Effect van voedingsgift (EC) op tipburn
2012 Bemesting Clery - Stikstofgift in voedingsschema
2012 Bemesting Sonata - Dosering osmocote op trayveld
2012 Bemesting Sonata - Sporenelementen Micromax op trayveld
2012 Bemesting Elsanta - Substraatproef najaarsteelt met doorteelt: vergelijking witveen & kokos
2012 Bemesting GFT - en groencompost bij vollegrondsteelt
2012 Bemesting Elsanta - Opkweek van trayplanten met enkel traagwerkende meststoffen (Osmocote)
2012 Bemesting Elsanta - Verschillende bemestingstechnieken voor trayplanten
2012 Bemesting Elsanta - Toediening sporenelementen op trayveld (Micromax en Libremix)
2012 Bemesting Capri - Verlagen EC in voedingsgift
2012 Water Gebruik van groscale voor sturing watergift
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Kreglinger Europe nv
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Bayer Cropscience 
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Beekenkamp Verpakkingen B.V.
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Bi-PA (Biological Products for Argiculture)
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Certis
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Compo
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Mabeno
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Koppert Biological Systems
2012 Overzicht firmaonderzoek Firma: Peltracom
2012 Projecten Kwaliteitsvolle planten met reductie nutriëntenuitspoeling op tray- en containervelden 
2012 Projecten Ontwikkeling van een kennisgebaseerd kwaliteitssysteem voor aardbei
2012 Projecten Diagnose en preventie van Xanthomonas Fragariae in de aardbeiteelt
2011 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - voorjaarsteelt onder glas
2011 Rassenproeven Screening nieuwe selecties & rassen - Voorjaarsteelt onder plastiek
2011 Rassenproeven Screening nieuwe selecties doordragers
2011 Rassenproeven Screening rassen - Zomerteelt onder glas
2011 Rassenproeven Uitgebreide screening selecties & rassen - Voorjaarsteelt onder plastiek
2011 Rassenproeven Rassenproef - Vollegrond ( vroege planting)
2011 Rassenproeven Rassenproef - Vollegrond ( late planting)
2011 Rassenproeven Rassenproef - Doorteelt onder glas
2011 Rassenproeven Rassenproef - Voorjaarsteelt onder glas
2011 Rassenproeven Rassenproef - Doordragers op stellingen (beschermd)
2011 Rassenproeven Rassenproef - Gangbare rassen verlate vollegrondsteelt
2011 Rassenproeven Rassenproef - Doordragers onder glas
2011 Rassenproeven Rassenproef - Gangbare rassen stellilngenteelt
2011 Rassenproeven Rassenproef - Najaarsteelt onder plastiek
2011 Teelttechniek Clery - Stek- en rooidatum
2011 Teelttechniek Clery - Voortrekken op trayveld
2011 Teelttechniek Clery - Planttype en opkweek in Italië en België
2011 Teelttechniek Clery - Herkomsten telers
2011 Teelttechniek Clery - Misted Tip als stek voor tray en minitray
2011 Teelttechniek Clery - Koudebehoefte (rooidatum)
2011 Teelttechniek Clery - Generatie stek
2011 Teelttechniek Clery - Inkoelen stekken
2011 Teelttechniek Clery - Invloed tros/blad verhouding
2011 Teelttechniek Clery - Hoge RV tijdens nacht voorkomt tipburn
2011 Teelttechniek Clery - Invloed calcium bemesting op tipburn
2011 Teelttechniek Elsanta - Warmtebehoefte bij doorteelt 
2011 Teelttechniek Elsanta - Planttypes (planttypes CIV)
2011 Teelttechniek Elsanta - Stekdatumproef
2011 Teelttechniek Elsanta - Afsnijden blad na najaarsteelt voor doorteelt onder plastiek
2011 Teelttechniek Elsanta - Overwinteringsmethodes voor doorteelt plastiek serre
2011 Teelttechniek Elsanta - Herkomsten telers 
2011 Teelttechniek Elsanta - Vergelijking tussen minitray's en trays uit witte en zwarte trayplanten
2011 Teelttechniek Elsanta - Effect van Noni op vruchtgrote
2011 Teelttechniek Vibrant - Plantdichtheid
2011 Teelttechniek Darselect Bright - Plantdichtheid
2011 Teelttechniek Figaro - Vruchtkwaliteit in zomer onder glas
2011 Teelttechniek Sasha - Plantdichtheid
2011 Teelttechniek Matis - Plantdichtheid
2011 Teelttechniek Eve's Delight - Planttypes en plantdata doordrager onder glas 
2011 Teelttechniek San Andreas - Planttypeproef
2011 Teelttechniek Portola - Planttypeproef
2011 Teelttechniek Portola - Plantdichtheid
2011 Teelttechniek Doordragerteelt onder glas als alternatief voor een zomer- en najaarsteelt Elsanta
2011 Teeltsystemen & - technologieën Belichtingsonderzoek doorteelt: LEDs ter vervanging van de gloeilamp als stuurlicht
2011 Teeltsystemen & - technologieën Clery - Assimilatiebelichting LED
2011 Teeltsystemen & - technologieën Elsanta - Effect van diffuus glas
2011 Teeltsystemen & - technologieën Gebruik van enkel en dubbel scherm
2011 Teeltsystemen & - technologieën Bewaarkisten voor trayplanten
2011 Teeltsystemen & - technologieën Cyclische belichting bij doordragers - Diamante & Eve's Delight
2011 Teeltsystemen & - technologieën Belichting najaarsteelt: effect op bloemaanleg
2011 Ziekte en plagen Biologische luisbestrijding met FresaProtect
2011 Ziekte en plagen Sluipwespen in de voorjaarsteelt onder glas 
2011 Ziekte en plagen Sonata - Invloed van producten op de wortelontwikkeling 
2011 Ziekte en plagen Biologische bestrijders tegen trips en effect op zwavel
2011 Ziekte en plagen Opriumbehandeling trips na najaarsteelt onder glas
2011 Ziekte en plagen Bestrijding tegen trips - Introductie van Orius laevigatus met behulp van Ephestia-eitjes
2011 Ziekte en plagen Bestrijding van trips: Orius op bankerplanten Allyssum
2011 Ziekte en plagen Akkerrandflora (Tagetes en labbonen) in biologische bestrijding
2011 Ziekte en plagen Z&P - Micro - organismen (biopesticiden) tegen bodemschimmels
2011 Ziekte en plagen Onkruidproef op trayveld
2011 Ziekte en plagen Biologische spintbestrijding met Amblyseius fallacis
2011 Ziekte en plagen Werkingsgraad van biologische middelen en UV-c licht tegen witziekte
2011 Ziekte en plagen Bestrijding van witziekte in najaarsteelt onder plastiek
2011 Ziekte en plagen Versnelde afbraak spuitresidu: Liqweed en Pro-Miral
2011 Ziekte en plagen Werking witziektemiddelen na toevoegen Pro- Miral en Liqweed
2011 Ziekte en plagen Beheersing Botrytis via schimmelverspreiding door hommels
2011 Bemesting  Clery - Reductie in kalium- en nitraatgift
2011 Bemesting  Substraatproef in najaarsteelt gevolgd door doorteelt
2011 Bemesting  Compostproef vollegrond
2011 Bemesting  Portola - Gebruik van sporenelementen Micromax
2011 Bloemknoponderzoek BKO - Opvolging in verschillende teeltsystemen
2011 Bloemknoponderzoek BKO - Verschillende herkomsten van Elsanta
2011 Overzicht firmaonderzoek Firma: Belchim Crop Protection
2011 Overzicht firmaonderzoek Firma: Koppert Biological Systems
2011 Projecten Diagnose en preventie van Xanthomonas Fragariae in de aardbeiteelt
2011 Projecten Ontwikkeling van een kennisgebaseerd kwaliteitssysteem voor aardbei
2010 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - voorjaarsteelt onder glas
2010 Rassenproeven Screening nieuwe rassen - voorjaarsteelt onder glas
2010 Rassenproeven Rassenproef - Klassieke vollegrond beschermd
2010 Rassenproeven Screening nieuwe selecties - voorjaarsteelt onder plastiek
2010 Rassenproeven Screening nieuwe rassen - voorjaarsteelt plastiek serre
2010 Rassenproeven Rassenproef - Junidragers in verschillende teeltsystemen
2010 Rassenproeven Screening - verlate teelt beschermd
2010 Rassenproeven screening  - klassieke vollegrond onbeschermd
2010 Rassenproeven Screening rassen - najaarsteelt onder plastiek
2010 Rassenproeven Screening selecties - Najaarsteelt onder glas
2010 Rassenproeven Doordragers - nieuwe selecties 
2010 Rassenproeven Rassenproef doordragers
2010 Rassenproeven Praktijkproefrassen
2010 Teelttechniek Clery - Voortrekken op trayveld
2010 Teelttechniek Clery - Wegnemen van voorbloei
2010 Teelttechniek Clery - Herkomsten telers
2010 Teelttechniek Clery - Koudebehoefte (rooidatum)
2010 Teelttechniek Clery - Invloed bladsnoei op tipburn
2010 Teelttechniek Clery - Belichting Clery naar 2de oogst
2010 Teelttechniek Clery - Plantdichtheid
2010 Teelttechniek Clery - Herkomst PCH en Italië
2010 Teelttechniek Clery - Minitray misted tip uit Italië
2010 Teelttechniek Elsanta - Koude en lichtcompensatie in de doorteelt
2010 Teelttechniek Elsanta - Nabloei weggenomen in de najaarsteelt gevolgd door een doorteelt
2010 Teelttechniek Elsanta - Afsnijden blad na najaarsteelt voor de doorteelt 
2010 Teelttechniek Elsanta - Overwinteringsmethodes voor de doorteelt plastiek serre
2010 Teelttechniek Elsanta - Kronen wegnemen voor doorteelt
2010 Teelttechniek Elsanta - Opschonen trayplanten
2010 Teelttechniek Elsanta - Zomertrays in doorteelt onder plastiek
2010 Teelttechniek Elsanta - Overhouden planten najaarsteelt voor zomerteelt onder glas
2010 Teelttechniek Elsanta - Vergelijking tussen minitrays,witte en zwarte trayplaten
2010 Teelttechniek Elsanta - Eerste bloemtak wegnemen bij zomerteelt
2010 Teelttechniek Elsanta - Ontdooitemperatuur trayplanten
2010 Teelttechniek Elsanta - Herkomsten Telers
2010 Teelttechniek Sonata - Plantdichtheid
2010 Teelttechniek Sonata - Herkomsten telers
2010 Teelttechniek San Andreas - Plantdichtheid
2010 Teelttechniek San Andreas - Vervroeging oogst door wegnemen eerste bloemtak
2010 Teelttechniek Charlotte - Planttype
2010 Teelttechniek Charlotte - Generatief houden van doordragers
2010 Teelttechniek Eve's delight - Doordrager in het voorjaar onder glas gevolgd door stellingteelt
2010 Teelttechniek Eve's Delight - Planttypes en plantdichtheid
2010 Teelttechniek Elianny - Verschillende opkweek planttypes
2010 Teeltsystemen en -technologieën Clery - Assimilatiebelichting Son-T
2010 Teeltsystemen en -technologieën Belichtingsonderzoek doorteelt: spaarlampen en LEDs  als stuurlicht
2010 Teeltsystemen en -technologieën Portola - Cyclische belichting bij doordragers
2010 Teeltsystemen en -technologieën Bewaarkisten trayplanten
2010 Teeltsystemen en -technologieën Verwarmingssytemen doorteelt
2010 Ziekten en plagen DEMO - Geïntregreerde bestijding in voorjaarsteelt onder glas
2010 Ziekten en plagen Uittesten van kweekzakjes Amblyseius californicus
2010 Ziekten en plagen Aanwezigheid Fenmedifam in de vruchten
2010 Ziekten en plagen Biologische luisbestrijding met fresa protect
2010 Ziekten en plagen Monitoring trips
2010 Ziekten en plagen Blauwe versus gele vangplaten in tripmonitoring
2010 Ziekten en plagen Lokstoffen van trips op vangplaten
2010 Ziekten en plagen Bestrijding van trips 
2010 Ziekten en plagen Akkerrandflora in biologische bestrijding
2010 Ziekten en plagen Residuen stellingenteelt beschermd vs. onbeschermd
2010 Ziekten en plagen Z&P - Residu's uit trayopkweek
2010 Ziekten en plagen Onkruidproef op trayveld
2010 Ziekten en plagen Werkingsgraad van biologische middelen en UV-c licht tegen witziekte
2010 Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte (ism ADLO)
2010 Ziekten en plagen Bestrijding van witziekte met Uvc (Clean Light)
2010 Ziekten en plagen Biopesticiden tegen schimmels en substraatteelt
2010 Ziekten en plagen Effect van wortelstimulerende producten naar wortelziektes
2010 Bemesting Substraatproef 2009-2010: inmenging van compost met reductie van meststoffen
2010 Bemesting Substraatproef : vergelijking witveen & kokos
2010 Bemesting Clery - Verschillende voedingsgift bij trayopkweek
2010 Bemesting Bemestingstechniek trayveld
2010 Bemesting Reductie in Kalium- en nitraatgift in zomer (Clery en Elsanta)
2010 Bemesting Verschillende voedingsschema's Clery in vroege stook
2010 Bemesting Uitregenen nitraat
2010 Bemesting Compostproef vollegrond
2010 Bloemknoponderzoek BKO - opvolging in verschillende teeltsystemen
2010 Overzicht firmaonderzoek Firma: Agro Solutions B.V.
2010 Overzicht firmaonderzoek Firma: Anorel
2010 Projecten Diagnose en preventie van Xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt
2010 Projecten Ontwikkeling van een kennisgebaseerd kwaliteitssysteem voor aardbei
©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.