NL

Doordragers in proef (2019)

Uit het rassenonderzoek 2018, van Proefcentrum Hoogstraten en/of Pcfruit, zijn onderstaande rassen postief bevonden en opgenomen in de diverse fases. 

Rassen in fase 2: Gebruikswaarde onderzoek

Rassen die uit het screeningsonderzoek goede resultaten opleverden, worden bij voorkeur vervolgens opgekweekt op dezelfde manier. Hierdoor kunnen ze samen geplant worden en wordt het mogelijk om de rassen onderling te vergelijken. Gewasparameters, ziekte/plaaggevoeligheid, productie, kwaliteit en smaak zijn hier dan de belangrijkste parameters. Vanaf hier zullen de rassen ook in verschillende teeltystemen bekeken worden.

Rassen in fase 3: Vergelijkend onderzoek via teeltproeven (teelttechnisch onderzoek)
Rassen die in de twee vorige stappen goed gescoord hebben, worden op ruimere schaal getest. In deze fase van het onderzoek komen meer teelttechnische proeven aan bod, waarbij technische teeltaspecten in de diverse onderdelen van de aardbeienteelt worden toegelicht en onderzocht. Door diverse teelttechische aspecten te onderzoeken wordt getracht het ras te optimaliseren. Dit zijn bijvoorbeeld plantdichtheidsproeven, bepalen van koudebehoefte, verschillende stektypes, bemestingsproeven,… In deze fase worden ook rasspecifieke problemen aangepakt. 

Rassen in fase 4: Telersproeven
Rassen die de vorige twee/drie stappen met succes doorlopen hebben, worden soms ook uitgeplant bij telers. De rassen worden door de praktijkcentra bij de telers opgevolgd. Zowel de planteigenschappen, productie als de kwaliteit worden bekeken. De telers geven hun feedback over teeltgemak. 

Contactpesoon rassenonderzoek:
Maarten Hofkens (Proefcentrum Hoogstraten)

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*