NL

Activiteitenkalender

  • 30 sep 2020: Workshop 'Duurzaam aardbei telen: energie en gewasbescherming'
    Locatie: Proefcentrum Hoogstraten
  • 14 okt 2020: Workshop 'Opvang en hergebruik drain op trayvelden aardbei'
    Locatie: Proefcentrum Hoogstraten en demotelers

Laatste nieuws

Deelname interview GLITCH: Energy Balancing dag- en nachtschermen en dampwarmtepomp

Beste teler,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een interview dat deel uitmaakt van het GLITCH-project. GLITCH voert onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw (meer info via de projectwebsite: https://glitchinnovatie.eu).

Internationale Mechanisatie en Demonstratiedag Aardbei

In 2020 zal geen beurs plaatsvinden. Deze wordt geannuleerd door COVID-19.

Infoflyer ToBRFV

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, uit de familie van de Tobamovirussen, is een relatief nieuw virus. Het komt reeds voor in verschillende landen, nu wordt verwacht dat het ook in België zal opduiken. In bijgevoegde flyer vindt u achtergrond bij het virus, symptomen en maatregelen.

Deelname interview GLITCH: Energy Balancing dag- en nachtschermen en dampwarmtepomp

Beste teler,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een interview dat deel uitmaakt van het GLITCH-project. GLITCH voert onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw (meer info via de projectwebsite: https://glitchinnovatie.eu).

Doel en onderwerp interview 
Het interview gaat over de ontwikkeling van energy balancing (EB) dag- en nachtschermen (schermen die resulteren in een optimaler kasklimaat en meer energiebesparing) en een dampwarmtepomp. Meer informatie over dit onderzoek kan u vinden via: https://glitchinnovatie.eu/innovatieproject/energy-balancing-dagschermen/ 

U kan bijdragen aan dit onderzoek door uw mening te geven. Op die manier kan er bij de ontwikkeling van deze innovaties rekening gehouden worden met uw behoeften, wensen en noden zodat deze afgestemd zijn op de teler.

Praktische informatie
Organisatie gesprek: Gezien de huidige maatregelen die van kracht zijn wegens COVID-19 in België en Nederland is het niet mogelijk om het interview ter plaatse af te nemen. Daarom zal het interview online plaatsvinden via een video-gesprek (bv: via Skype). Indien u bereid bent om deel te nemen contacteren wij u en spreken we een datum en tijdstip af. Wij bezorgen u dan een link om deel te nemen aan het online gesprek. 
Duurtijd interview: Het interview zal ongeveer 1u in beslag nemen. 
Timing: Bedoeling is om de interviews uit te voeren gedurende de maanden juni en juli 2020. Uiteraard stellen wij ons flexibel op en schikken wij ons zo goed mogelijk naar uw mogelijkheden. Wij begrijpen dat wij u om een gunst vragen en hanteren dan ook flexibiliteit van onze kant. 
Audio-opname gesprek: Indien u akkoord gaat dan zal er een audio-opname van het gesprek gemaakt worden. Deze opname dient enkel om de analyse voor het onderzoek achteraf te vergemakkelijken. Het gesprek zal later worden getranscribeerd (letterlijk uitgetypt worden) en gecodeerd, maar dit zal altijd op een anonieme wijze gebeuren. Uw naam zal nergens vermeld worden. 

Meer informatie kan u terugvinden in het bijgevoegde document.

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*