NL

Laatste nieuws

Studiereis SOSpuistroom

Op dinsdag 12 maart organiseren we vanuit het SOSpuistroom project een studiereis naar Nederland (uitnodiging in bijlage). In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland.

Nieuw virus bij tomaten

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, uit de familie van de Tobamovirussen, is een relatief nieuw virus. In Israel komt het al enkele jaren voor en nu wordt verwacht dat het ook in België zal opduiken. In bijgevoegde flyer vindt u achtergrond bij het virus, symptomen en maatregelen.

Info voor bezoekers

Dit jaar vindt voor de elfde maal de Mechanisatie en Demonstratiedag Aardbei plaats. Tijdens deze dag kan u als professionele bezoeker in contact komen met verscheidene toeleveranciers uit de sector. Daarnaast zullen er meerdere rondleidingen plaatsvinden op het Proefcentrum langsheen enkele lopende proeven. Het programma volgt later.

Daarnaast wordt er tevens de mogelijkheid aangeboden om als professionele bezoeker de dag voorafgaand aan de Mechanisatie en Demonstratiedag deel te nemen aan een Field trip. Hierbij kan u enkele aardbeitelers en de Coöperatie Hoogstraten bezoeken onder leiding van onze eigen voorlichters. Ook hierover volgt later meer info. 

Indien u wenst deel te nemen aan de Field trip, is inschrijven noodzakelijk. Ook indien u enkel de beurs wenst te bezoeken vragen wij u om u reeds op voorhand in te schrijven, om zo wachtrijen op de Mechanisatiedag zelf te voorkomen. Inschrijven is hier nu reeds mogelijk.

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*