NL

Activiteitenkalender

 • 9 sep 2020: Geleid bezoek tomaat 9 september
 • 30 sep 2020: Workshop 'Duurzaam aardbei telen: energie en gewasbescherming'
  Locatie: Proefcentrum Hoogstraten
  Meer info
 • 14 okt 2020: Workshop 'Opvang en hergebruik drain op trayvelden aardbei'
  Locatie: Proefcentrum Hoogstraten en demotelers
 • 15 okt 2020: Uitnodiging studienamiddag ziekten en plagen 15 oktober 2020
  Locatie: PCH
  Meer info

Laatste nieuws

Corona maatregelen seizoensarbeiders provincie Antwerpen

 

Op 10 augustus 2020 heeft de gouverneur van de Provincie Antwerpen, Cathy Berx, een politiebesluit afgekondigd met betrekking tot coronamaatregelen met seizoensarbeiders. Dit politiebesluit gaat in voege vanaf 10 augustus tot en met 31 augustus. We sommen voor u even de belangrijkste punten op:

Workshop gewasbescherming en duurzaam aardbeien telen

Aardbeien telen op een duurzame manier brengt vele uitdagingen met zich mee. Op een efficiënte manier omgaan met energie en gewasbescherming zijn twee van deze uitdagingen. Tijdens deze dag bezoeken we verschillende proeven die lopen binnen drie Europese projecten. Binnen het UV-ROBOT project ontwikkelen we op PCH een autonome robot die het gewas vrij houdt van witziekte door frequent te belichten met UV-C licht. In GLITCH voorzien we een deel van de serre met vier teeltlagen boven elkaar.

Uitnodiging studienamiddag ziekten en plagen vruchtgroenten 15 oktober 2020

Graag nodigen wij jullie uit voor de studienamiddag ziekten en plagen (fytolicentie activiteit) op donderdag 15 oktober 2020 om 13:00 uur. In bijlage kunnen jullie het programma vinden.
We volgen de maatregelen inzake COVID-19 op en we laten nog weten welke vorm (fysiek en/of digitaal) het meeste geschikt is om de toelichtingen te laten doorgaan.

Gewasregistratie en Prognose


Gewasregistratie Paprika en Tomaat

In 2001 werden door Proefcentrum Hoogstraten (PCH) de twee programma’s Protom en Propap in het leven geroepen. Dankzij deze twee programma’s konden deelnemende tomaten- en paprikatelers hun teeltgegevens op een overzichtelijke wijze naast elkaar leggen. Op die manier was het mogelijk om mekaar tijdens het teeltseizoen te ondersteunen en indien nodig de teeltstrategieën te corrigeren. Daarnaast biedt zulke bedrijfsoverkoepelende database een uiterst kostbare bron aan informatie voor verder onderzoek en advies. In 2014 werd de gezamenlijke gewasregistratie volledig vernieuwd en de aanpak ervan sterk vereenvoudigd.

 

Hoe werkt de gewasregistratie juist?

Ieder deelnemend bedrijf vertrekt van een eigen, gepersonaliseerd invulformulier waarin men wekelijks de klimaat- en gewasparameters kan aanvullen. De meeste telers registreren enkel wat ze zelf belangrijk vinden. Dus niet alle parameters worden wekelijks bijgehouden. Elke maandag worden de invulformulieren terug via e-mail door Proefcentrum Hoogstraten verzameld. Daarna verwerkt PCH de data tot een wekelijks rapport dat aan alle deelnemende telers wordt bezorgd.

Het rapport geeft een overzicht van de door alle telers geregistreerde parameters. Hierdoor is het gemakkelijk om te gaan vergelijken. Bij de rode en de gele paprika’s illustreert een grafiek trouwens de zettingspieken waardoor dit rapport ook de aanzet tot oogstprognose van de volgende weken kan geven. Proefcentrum Hoogstraten beschikt verder over weersgegevens van de voorbije 40 jaar. De stralingssommen en temperaturen van het lopende jaar kunnen zo worden vergeleken met vorig jaar, de laatste 3 jaar en de laatste 40 jaar. Grafieken geven een mooi beeld van de evolutie van het buitenklimaat.

We onderscheiden twee types van geregistreerde data. Een eerste reeks data, de klimaatgegevens, zijn makkelijk op te vragen met de klimaatcomputer. Zij schetsen een beeld van de buitenomstandigheden met de daaraan gekoppelde teeltstrategie. Men kan hierbij ver gaan tot het registreren van kastemperatuur (etmaal, dag en nacht), luchtvochtigheid (relatief en vochtdeficiet), buistemperatuur (dag en nacht), CO2-bemesting, watergift, drainpercentage, schermuren (energiedoeken en vaste folies) en zelfs energieverbruik. Een tweede groep van metingen gebeurt op het gewas, in de serre. Deze gewasparameters zoals lengtetoename, stamdikte, bladlengte, troshoogte, zetting, vruchtbehang en oogst kunnen door simpele metingen en tellingen in kaart worden gebracht. Zij geven een indicatie van de snelheid en de evolutie van het gewas. Een gewas met opvallend dikkere stammen en langere bladeren zal waarschijnlijk vegetatiever worden aangestuurd dan bij de andere telers.

De teler kan zelf beslissen hoeveel stengels hij of zij zal monitoren maar een minimum van tien (hoofd)stengels is toch wel vereist. Om de lengtetoename te bepalen worden meestal markeringen ter hoogte van de kop van de plant voorzien. Het verschil met de markering van de week daarvoor weerspiegelt de lengtetoename. Bij tomaten is voorts de troshoogte de afstand tussen de kop van de plant en de jongst bloeiende tros. De dikte van de stam wordt gemeten waar vorige keer de kop van de plant zich bevond. Om de bladlengte te bepalen is het belangrijk om een volwassen en volgroeid blad te meten. Zulk blad vindt men meestal vlak onder de jongste tros in zetting. Verder is het labelen van de trossen een handig hulpmiddeltje bij het tellen van de trossen en de zetting. Eenvoudige berekeningen bepalen dan hoeveel vruchten er per m2 werden gezet en hoeveel er ondertussen per m2 werden geoogst. Bij paprika’s verloopt de registratie van het gewas gelijkaardig en is het handig dat elke gezette vrucht van voldoende grootte wordt gelabeld. Op PCH doen we dit met een duidelijk zichtbare, witte sticker. Alles tezamen (meten, tellen en invoeren van de data) rekenen we maximaal 1 uur extra arbeid per week. Bij velen duurt de gewasregistratie dankzij routine slechts een kwartiertje. De benodigde arbeid is uiteraard sterk afhankelijk van hoeveel stengels en afdelingen er worden opgevolgd.De sterk doorgevoerde specialisatie van de teelt van glasgroenten deed de behoefte ontstaan aan een betrouwbare situering en evaluatie van de eigen bedrijfssituatie. Om dit mogelijk te maken werd een registratiesysteem uitgebouwd waarbij telers door de registratie van diverse teeltparameters aan onderlinge bedrijfsvergelijking kunnen doen. De registratie en het vergelijken van gewas-, klimaat- en productieparameters zijn een belangrijk hulpmiddel voor de teler bij zijn bedrijfsvoering.


©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*