NL

Info voor bezoekers

Dit jaar vindt voor de elfde maal de Mechanisatie en Demonstratiedag Aardbei plaats. Tijdens deze dag kan u als professionele bezoeker in contact komen met verscheidene toeleveranciers uit de sector. Daarnaast zullen er meerdere rondleidingen plaatsvinden op het Proefcentrum langsheen enkele lopende proeven. Het programma volgt later.

Daarnaast wordt er tevens de mogelijkheid aangeboden om als professionele bezoeker de dag voorafgaand aan de Mechanisatie en Demonstratiedag deel te nemen aan een Field trip. Hierbij kan u enkele aardbeitelers en de Coöperatie Hoogstraten bezoeken onder leiding van onze eigen voorlichters. Ook hierover volgt later meer info. 

Indien u wenst deel te nemen aan de Field trip, is inschrijven noodzakelijk. Ook indien u enkel de beurs wenst te bezoeken vragen wij u om u reeds op voorhand in te schrijven, om zo wachtrijen op de Mechanisatiedag zelf te voorkomen. Inschrijven is hier nu reeds mogelijk.

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*